Tổng số lượt xem trang

Khắc phục yếu tố chủ quan trong đánh giá cán bộ

        Đánh giá cán bộ lâu nay vẫn được coi là khó mà nguyên nhân chủ yếu là thiếu khách quan và tiêu chí cụ thể. Muốn xây dựng đội ngũ cá...
Đọc tiếp

Luật An ninh mạng Việt Nam dưới góc nhìn thông lệ quốc tế

         Luật An ninh mạng của Việt Nam đã được Quốc hội thông qua và được Chủ tịch nước ký lệnh ban hành. Thời gian qua, vẫn xuất hiện ...
Đọc tiếp

Nhìn lại thành công của Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02.9

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là kết quả của một quá trình đấu tranh lâu dài, kiên cường, bất khuất của Nhân dân Việt Nam dưới sự...
Đọc tiếp

Nghi son