Tổng số lượt xem trang

Xử lý kỷ luật Chu Hảo - Việc làm cần thiết để giữ nghiêm kỷ luật Đảng

         Sau khi Kỳ họp thứ 31 Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông báo về những sai phạm của ông Chu Hảo  - Giám đốc kiêm tổng biên tập Nh...
Đọc tiếp

Nêu gương để “xây” cán bộ tốt

         Hội nghị Trung ương 8 khóa XII đã thông qua Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính...
Đọc tiếp

Chính sách, pháp luật bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

        Tôn giáo là một vấn đề nhạy cảm. Phía sau chức sắc, chức việc tôn giáo có hàng vạn tín đồ, quần chúng tin theo, nên thời kỳ nào ...
Đọc tiếp

Án đánh bạc nghìn tỷ: Viettel, MobiFone, Vinaphone xin vắng mặt tại toà

      Chủ toạ phiên xét xử vụ án đánh bạc nghìn tysáng 17/11 cho biết 3 nhà mạng Viettel, MobiFone, Vinaphon có đơn xin xét xử vắng mặt. Th...
Đọc tiếp

Đề nghị kỷ luật Giám đốc, Tổng biên tập NXB Tri thức Chu Hảo

      Theo kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, ông Chu Hảo đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự ...
Đọc tiếp

Nghi son