Tổng số lượt xem trang

Việt Tân và những chiêu bài kích động gây bất ổn xã hội

Cùng với tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” do Đào Minh Quân đang sống lưu vong tại Mỹ cầm đầu, vào tháng 1.2018, Bộ ...
Đọc tiếp

DIỄN BIẾN VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG 8/1945

I. DIỄN BIẾN CUỘC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945          Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công mau lẹ và ngoạn mục không phải là sự ngẫ...
Đọc tiếp

KIÊN QUYẾT, KIÊN TRÌ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN TRÊN BIỂN ĐÔNG

Việt Nam kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền trên biển       Việt Nam luôn thực tâm mong mỏi và quyết tâm gìn giữ hòa bình...
Đọc tiếp

Cái được gọi là Tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" là tổ chức khủng bố. Người nào có hành vi tham gia, lôi kéo, xúi giục tham gia, tài trợ hoặc nhận tài trợ của tổ chức này đều là tội phạm khủng bố hoặc tài trợ khủng bố... Mỗi người dân cần nêu cao cảnh giác và tố giác các tổ chức phản động này.

Đọc tiếp

Nghi son