Tổng số lượt xem trang

Những thách thức trong công tác quản lý thông tin trên mạng xã hội ở nước ta hiện nay

        Bên cạnh những tiện ích, mặt trái của mạng xã hội (MXH) là không hề nhỏ, đặc biệt, các thế lực thù địch đã và đang triệt để lợi dụn...
Đọc tiếp

Chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu: Quan trọng và cần kíp như đánh giặc

       Hồ Chí Minh khẳng định rằng, việc thường xuyên phòng, chống và đấu tranh  chống tham ô, tham nhũng, lãng phí và bệnh quan liêu  s...
Đọc tiếp

Khắc phục bệnh kém lý luận là một yêu cầu bức thiết, thường xuyên của Đảng

         Theo Hồ Chí Minh, lý luận là rất cần thiết, “là kim chỉ nam cho hành động cách mạng”, nhưng lý luận không phải là lý thuyết cứn...
Đọc tiếp

Nghi son