Tổng số lượt xem trang

Thông tin chính thức về vụ bãi thải xỉ Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1


Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

1 nhận xét:

Click here for nhận xét
Unknown
admin
lúc 16:15 3 tháng 9, 2018 ×

Chắc bọn vong nô 3 que thuê truyền hình Thanh Hóa làm phóng sự này, rồi chúng nó thuê cả Nhật Bổn về xét nghiệm nữa @@@

Congrats bro Unknown you got PERTAMAX...! hehehehe...
Reply
avatar

Nghi son