Tổng số lượt xem trang

Đề nghị kỷ luật Giám đốc, Tổng biên tập NXB Tri thức Chu Hảo

      Theo kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, ông Chu Hảo đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
      Thông báo kết luận kỳ họp 30 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương chiều 25/10 cho biết Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Tri thức, Chu Hảo có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.
Chu Hảo, Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Tri thức

         Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, với cương vị là Giám đốc, Tổng biên tập, ông Chu Hảo chịu trách nhiệm chính về việc Nhà xuất bản Tri thức xuất bản một số cuốn sách có nội dung trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, vi phạm Luật Xuất bản, bị cơ quan chức năng xử lý, thu hồi và tiêu hủy.
        Từng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ, ông Chu Hảo đã vi phạm quy định về những điều Đảng viên không được làm, có những bài viết, phát ngôn có nội dung trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
       Ông Chu Hảo đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
       Nguồn: ST
Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son