Tổng số lượt xem trang

Tác động của lợi ích nhóm tiêu cực đến tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

         Lợi ích nhóm tiêu cực hay thường gọi là “lợi ích nhóm” tác động đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhưng tính chất nguy ...
Đọc tiếp

Đập tan âm mưu lợi dụng chính sách đối với người có công của các thế lực thù địch

        Trong thời gian qua, đã xuất hiện một số cá nhân lợi dụng chủ trương của Đảng, Nhà nước về chính sách đối với người có công, m...
Đọc tiếp

Rèn luyện bản lĩnh chính trị để phòng, chống "tự diễn biến, tự chuyển hóa"

      “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay thực chất là quá trình biến đổi từ bên trong ...
Đọc tiếp

Nghi son