Tổng số lượt xem trang

ĐÂU PHẢI YÊU NƯỚC LÀ PHẢI ĐI BIỂU TÌNH!

      Hiện nay, trên các trang mạng “lề trái”, các đối tượng zận chủ xuất hiện những bài viết kêu gọi người dân xuống đường biểu tình c...
Đọc tiếp

Ngăn chặn sự tha hóa của công tác tư tưởng trong điều kiện hiện nay

     Trong lịch sử phát triển của nhân loại, bất cứ đảng chính trị nào muốn tồn tại, phát triển và được đông đảo quần chúng ủng hộ thì ...
Đọc tiếp

Bãi Tư Chính: Lý do TQ không thể đánh lận con đen

  Khu vực DK1 hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Trung Quốc không có cớ gì để đánh lận con đen về chủ quyền của mình....
Đọc tiếp

Nghi son