Tổng số lượt xem trang

VIỆT NAM LUÔN TÔN TRỌNG VÀ BẢO ĐẢM QUYỀN ĐƯỢC THÔNG TIN CỦA NGƯỜI DÂN

        Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân là vấn đề luôn được Đảng và Nhà nước Việt Nam chú trọng, bởi đây là một trong nhữn...
Đọc tiếp

TP.HCM xét xử nhóm người âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân

 Do có tư tưởng bất mãn, muốn chống lại Nhà nước Việt Nam nên các đối tượng  đã câu kết với nhau, lên kế hoạch mua vũ khí, biểu tình và chốn...
Đọc tiếp

Nghi son