Tổng số lượt xem trang

CỦNG CỐ NIỀM TIN VÀO ĐẢNG CỘNG SẢN

      Hội nghị Trung ương 6 của Đảng đang diễn ra tại Hà Nội ngoài các nội dung như chăm sóc sức khỏe nhân dân, bàn về kế hoạch, chương trình phát triển kinh té xã hội 2018 thì còn có nội dung quan trọng là bàn về việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế. Và cũng trong khuôn khổ Hội nghị, hôm qua trung ương đã nghe báo cáo của Ủy ban kiểm tra trung ương về trường hợp ông Nguyễn Xuân Anh, bí thư thành ủy Đà Nẵng và Trung ương đã quyết định cách chức bí thư thành ủy đối với ông Xuân Anh, đồng thời rút ông Xuân Anh ra khỏi ủy viên trung ương Đảng.

Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son