Tổng số lượt xem trang

Đầu tư xây dựng Cảng container Long Sơn tại Khu Kinh tế Nghi Sơn theo đúng quy hoạch

 
           Cảng Nghi Sơn quy hoạch trên cơ sở Quyết định số 2190/QĐ-TTg ngày 24/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 1364/QĐ-TTg ngày 10/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Nghi Sơn (KKTNS), tỉnh Thanh Hóa...
Hàng hoá thông qua cảng Nghi Sơn.
Hàng hoá thông qua cảng Nghi Sơn.


        Cảng Nghi Sơn có vai trò rất quan trọng đối với việc phát triển KKTNS để trở thành một khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực; trọng tâm là các ngành công nghiệp nặng, công nghiệp cơ bản và chế biến hàng xuất khẩu. Trong những năm qua, KKTNS mới chỉ thu hút đầu tư được các bến tổng hợp và chuyên dùng, chưa thu hút được các bến container. Do đó, việc hình thành các bến cảng container tại KKTNS có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật KKTNS, tăng sức hấp dẫn đầu tư, tăng cường sức cạnh tranh của hàng hóa sản xuất trong tỉnh.
           Theo quy hoạch chi tiết cảng biển Nghi Sơn - Thanh Hóa giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Bộ Giao thông - Vận tải phê duyệt tại Quyết định số 1401/QĐ-BGTVT ngày 26/5/2010, vị trí khu đất dự án đầu tư được quy hoạch thuộc khu bến container 1. Ranh giới cụ thể: Phía Bắc giáp bến còn lại của khu bến container 1; phía Đông, phía Nam giáp biển Đông; phía Tây giáp đường giao thông theo quy hoạch (giáp đất quy hoạch phát triển khu Logistic). Vì vậy, Công ty TNHH Long Sơn đề xuất triển khai dự án Cảng container Long Sơn tại địa điểm trên là phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.
           Đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Long Sơn có vốn điều lệ là 738 tỷ đồng; tại báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, tổng nguồn vốn của công ty là 1.264 tỷ đồng... Ngoài ra, Ngân hàng Thương mại CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tam Điệp đã có Công văn số 267/BIDV.TĐ-BĐS cam kết tài trợ vốn để công ty thực hiện dự án Cảng container Long Sơn. Công ty TNHH Long Sơn cũng là chủ đầu tư của dự án Nhà máy Xi măng Long Sơn tại thị xã Bỉm Sơn, công suất 4,6 triệu tấn/năm, tổng vốn đầu tư 7.860 tỷ đồng và hiện nhà máy đã đi vào sản xuất... Do đó, có thể khẳng định công ty có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án. Công ty cũng đã có các hồ sơ chứng minh việc tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong sử dụng đất để thực hiện dự án.
          Dự án Cảng container Long Sơn có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của KKTNS nói riêng và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung. Căn cứ Luật Đầu tư 2014, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam; Quyết định số 999/2015/QĐ-UBND ngày 26/3/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định về thực hiện trình tự thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; căn cứ hồ sơ đăng ký đầu tư của Công ty TNHH Long Sơn... Ngày 29/7/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2837/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Cảng container Long Sơn tại KKTNS, quy mô bao gồm 6 bến cảng container và khu phát triển Logistic K9A; phân kỳ đầu tư làm 4 giai đoạn... Trong quá trình triển khai thực hiện, mặc dù Công ty TNHH Long Sơn đã khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục của dự án và chuẩn bị khởi công xây dựng 2 bến container số 2 và 3, nhưng một số hộ dân tại xã Hải Hà (Tĩnh Gia) đã phản đối và cố tình cản trở thi công, không cho công ty triển khai xây dựng. Ngày 04/12/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp đối thoại với người dân tại xã Hải Hà để giải quyết vướng mắc. Để đáp ứng tiến độ triển khai dự án và nguyện vọng ổn định đời sống trước mắt của nhân dân, căn cứ Thông báo số 243/TB-UBND ngày 04/12/2017 về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi đối thoại, Công ty TNHH Long Sơn đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án.
          Trong quá trình triển khai dự án, Công ty TNHH Long Sơn đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho toàn bộ dự án Cảng container Long Sơn trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định và phê duyệt. Tuy nhiên, căn cứ Văn bản số 885/BGTVT-KHĐT ngày 31/01/2017 của Bộ Giao thông - Vận tải về việc triển khai đầu tư các bến container trong quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Bắc Trung bộ (nhóm 2); trong đó, chấp thuận cho Công ty TNHH Long Sơn được triển khai xây dựng 2 bến cảng tổng hợp và container tại bến số 2 và số 3, giai đoạn 2020; Văn bản số 2753/CHHVN-KHĐT ngày 11/7/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc thỏa thuận tuyến đường nhánh, vũng quay trở tàu. Trên cơ sở này, Công ty TNHH Long Sơn chỉ được triển khai đầu tư xây dựng 2 bến cảng container (bến số 2 và số 3), độ sâu tuyến nhánh và vũng quay trở tàu là -11m, đáp ứng cho tàu có trọng tải dưới 30.000 tấn. Căn cứ tiến độ đầu tư dự án đã đăng ký, công ty quyết định lập các hồ sơ liên quan để đầu tư bến số 2 và số 3 của dự án. Trong đó, bao gồm hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường đầu tư xây dựng bến số 2 và số 3 Cảng container Long Sơn. Căn cứ quy mô, công suất của dự án đầu tư xây dựng bến số 2 và số 3 Cảng container Long Sơn, dự án thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường quy định tại Phụ Lục II - Danh mục các dự án phải thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường ban hành kèm theo Nghị định số 18/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường, chiến lược đánh giá tác động môi trường, do UBND cấp tỉnh thẩm định. Đồng thời, ngày 09/10/2017, Công ty TNHH Long Sơn đã có văn bản xin rút hồ sơ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng Cảng container Long Sơn và được Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp thuận.
         Việc đầu tư xây dựng Cảng container Long Sơn tại KKTNS được thực hiện là phù hợp và theo đúng quy hoạch... Ngoài ra, việc phân kỳ đầu tư 2 bến cảng được triển khai trước dẫn đến quy mô vốn đầu tư dưới 1.000 tỷ đồng (thuộc nhóm B) và quy mô thiết kế bến cảng cho tàu dưới 30.000 tấn (do độ sâu tuyến nhánh và vũng quay trở tàu là -11m theo phê duyệt của Cục Hàng hải Việt Nam) của Công ty TNHH Long Sơn, cũng như các văn bản liên quan để tiến hành lập hồ sơ đăng ký đầu tư và hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành./.
         Nguồn: tinhgia.thanhhoa.gov.vn

Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son