Tổng số lượt xem trang

Đôi lời về NGỤY trí thức

Ức chế bấy lâu nay mới viết đôi dòng. “Ngụy trí thức” là từ mà tôi đặt cho những con người có ăn – có học nhưng lại mang tư tưởng cũng như cách hành xử không xứng với hai chữ “tri thức”. Đặc biệt là trong những vấn đề liên quan đến đất nước, đến xã hội và chính trị.
Hiện nay gặp rất nhiều thể loại này! Tiến sĩ, giáo sư, giảng viên, giáo viên, nhà báo, sinh viên ưu tú…. học cao hiểu rộng rồi hoá rồ, tự cho mình là thượng đẳng phê phán xã hội. Trong khi bản thân là hủ nho không làm nên được trò trống gì, mà nếu có cũng chẳng quá nổi bật. Thế mà dương dương tự đắc, vỗ ngực xưng tên, cho ta là nhất, mồm loa mép dãi đánh giá dân tộc, phê phán tiền nhân, học đòi sính ngoại, kích động chống phá.
Là con người ai cũng có lúc sai lầm nhưng sai lầm nghiêm trọng nhất là KHÔNG CHỊU nhìn nhận cái sai của mình. Cứ đem những kiến thức mình cho là hay – cho là chân lý, học hàm học vị của bản thân rồi lấy đó làm cái cớ để thuyết phục những người ít hiểu biết, những lớp học sinh – sinh viên thiếu kiến thức.
Vô hình chung khiến cho người trẻ, học sinh – sinh viên hình thành nên tư tưởng lệch lạc, tâm lý bất mãn, đổ thừa hoàn cảnh, sính ngoại cuồng tây và luôn bi quan trong cuộc sống. Mà khi đã bi quan và có suy nghĩ tiêu cực rồi thì cả đời họ không bao giờ ngóc lên nổi đâm ra tự ái, rồi lại đổ thừa hoàn cảnh, t.hù cả xã hội rồi lại sinh tâm lật đổ chống phá.
Chơi không lại thì muốn lật bàn. Vì cái bất tài của mình mà muốn cào bằng đạp đổ chén cơm của thiên hạ đấy là BẤT NHÂN. Sinh ra lớn lên là người Việt đã chưa làm được gì cho tổ quốc mà còn muốn phá hủy nền độc lập biết bao xương máu của cha ông đấu tranh giành được ấy là BẤT NGHĨA. Điều này cho thấy sự nguy hiểm của những Ngụy Trí Thức, đặc biệt khi những phần tử này lại làm trong ngành giáo dục.
Vì vậy là người trẻ, là sinh viên – học sinh cần phải tỉnh táo, phải trao dồi cho bản thân kiến thức vững chắc cũng như lập trường về các vấn đề xã hội, những vấn đề của đất nước. Con người ai cũng có sai lầm, những Ngụy Trí Thức cũng thế. Do đó hãy tiếp thu cái hay, chọn lọc cái tinh túy của họ mà học hỏi, còn những điều tiêu cực hãy lánh xa.
Bác Hồ đã từng nói trong thời chiến: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Câu nói ấy đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Đất nước mai sau nằm trong tay thế hệ trẻ, trong tay chúng ta. Hãy luôn nỗ lực học tập, phấn đấu lập nghiệp để kiến quốc, đưa đất nước đi lên.
Còn nếu có ai thuộc thành phần Ngụy Trí Thức đọc được bài viết này thì tôi mong quí vị hiểu rằng đất nước nào cũng có lúc thịnh lúc suy, phải qua cơn bĩ cực mới đến ngày thái lai. Muốn đi lên phải cần sự góp công của toàn dân đặc biệt là Trí Thức Trẻ. Vì vậy xin đừng đem nhưng quan điểm bi quan lệch lạc của bản thân mà tiêm nhiễm vào thế hệ tương lai.
Hãy tự hỏi nếu phương Tây mà quý vị cho là hình mẫu mà có những thành phần như quý vị liệu rằng họ có phát triển được như bây giờ. Tôi không nói sâu về chính trị ở đây vì tôi biết quý vị không dễ thay đổi góc nhìn của mình. Tôi chỉ có một lời khuyên rằng: “Thay vì nhìn qua mâm cơm nhà hàng xóm tấm tắc khen ngon thì hãy tìm cách làm cho mâm cơm nhà mình đủ đầy hơn từng ngày” và “Có tài mà không có đức thì con người vô giá trị”.
Nguồn: ST

Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son