Tổng số lượt xem trang

Tại sao chúng ta làm đúng mà vẫn bị ch.ống p.h.á?

Vừa qua, trong cuộc tranh luận tại nghị trường Quốc hội, Đại biểu Hoàng Đức Thắng đã phát biểu rằng: “Không làm sai làm trái thì ai ch.ống p.h.á ta được”. Thoạt nghe qua có vẻ đúng những ngẫm lại thì có nhiều điều đáng bàn.
Thưa đại biểu, nếu câu nói này do một người dân bình thường nói thì tôi không bàn, nhưng câu nói này lại do một đại biểu quốc hội nói ra giữa Hội trường Quốc hội được truyền hình cả nước thì với vai trò là một cử tri, tôi phải nói đôi điều. Mong đại biểu lắng nghe.
Trước hết, tôi rất đồng ý với đại biểu vế trái của câu nói “Không làm sai làm trái…”. Đây là điều rất rất đúng, tôi ủng hộ Nhà nước xử nghiêm các cá nhân, tổ chức, từ dân đến quan chức và lãnh đạo, nếu ai làm sai thì mang ra xét xử và tr.ừng ph.ạt đúng pháp luật. Càng làm trong sạch bộ máy dân càng mừng.
Nhưng vế phải của câu nói “… thì ai ch.ống p.h.á ta được” thì có vấn đề. Đại biểu hãy rời bỏ mấy tập giấy mà đại biểu đang đọc xuống và thoát ra khỏi những luồng thông tin ng.ột ng.ạt trên báo chí, mạng xã hội hiện nay và bình tâm nhìn lại những vấn đề sau:
Mới đây, phải kh.ó khăn lắm Việt Nam mới ký kết làm ăn được với Liên minh Châu Âu (Hiệp định Thương mại Tự do EU Việt Nam – EVFTA) mang lại cơ hội giao thương, hàng hóa Việt Nam được vươn ra thế giới, tạo công ăn việc làm cho nhân dân. Điều này là đúng hay sai? Vậy tại sao chúng lại viết thỉnh nguyện thư ph.ản đ.ối, kể cả b.iểu t.ình để ngăn cản thưa đại biểu?
Năm 1995, khi Mỹ chuẩn bị dỡ bỏ c.ấm v.ận Việt Nam thì những kẻ ch.ống p.h.á cũng b.iểu t.ình k.ịch liệt là đúng hay sai đây? Phải chăng họ muốn Việt Nam nghèo đi, không muốn quốc gia nào hợp tác với đất nước, không muốn người dân có cuộc sống tốt đẹp?
Rồi khi thành lập Hội doanh nhân Việt Nam tại Australia (2010) để làm cầu nối gắn kết các doanh nghiệp ở Australia với Việt Nam, hỗ trợ giới thiệu, đầu tư, đưa các sản phẩm của Việt Nam sang thị trường Australia. Việc này đúng hay sai thưa đại biểu? Vậy mà tại sao vẫn bị ch.ống p.h.á?
Rồi hàng hóa nông sản do người dân Việt Nam vất vả lắm mới sản xuất và vượt qua bao rào c.ản thì mới xuất khẩu qua Mỹ, đem lại công ăn việc làm, thu nhập cho hàng triệu nông dân Việt Nam. Điều đó đúng hay sai thưa đại biểu? Vậy tại sao vẫn bị chúng ch.ống p.h.á, kêu gọi t.ẩy chay hàng Việt?
Ông Lê Hà Dũng là Chủ Tịch Cộng đồng Việt Nam tại New Hampshire đứng tại siêu thị Market Basket kêu gọi t.ẩy chay tất cả những thứ thực phẩm, hàng hóa nào có hình cờ Việt Nam
Trong lịch sử, đã có không biết bao nhiêu phong trào ch.ống thực d.ân Pháp giành lại đ.ộc lập cho nước nhà như: Kh.ởi nghĩa Yên Bái của nhà yêu nước Nguyễn Thái Học, kh.ởi nghĩa Yên Thế của Hoàng Hoa Thám. Hàng loạt cuộc kh.ởi nghĩa của Phong Trào Cần Vương, Nam Kỳ Kh.ởi nghĩa, Phan Bội Châu,… Nhưng kết c.ục bị Pháp d.ìm trong biển m.áu. Sau này quân và nhân dân ta theo Bác Hồ đã thành công trong cuộc trường kỳ kháng ch.iến, đã biết bao lớp lớp cha ông đã ng.ã xuống để giành độc lập, giúp đồng bào th.oát khỏi kiếp l.ầm than n.ô l.ệ. Điều này đúng hay sai thưa đại biểu? Vậy mà thực tế điều này hiện nay vẫn bị ch.ống p.h.á đấy, chúng còn cho rằng cha ông ta đã đ.ánh đ.uổi “văn minh” đi, b.ôi nhọ cả Bác Hồ với những ngôn từ và bằng những câu chuyện k.inh dị nhất đấy thưa đại biểu.
Và việc Hội N.ạn nh.ân Chất đ.ộc da cam/d.ioxin Việt Nam k.iện Chính phủ Mỹ, k.iện 37 công ty sản xuất h.óa chất ở Mỹ (Monsanto) để bù đắp cho các n.ạn nh.ân chất đ.ộc da cam là đúng hay sai thưa đại biểu ? Vậy mà vẫn bị chúng ch.ống p.h.á đấy thưa đại biểu!
Mỹ đã thực hiện 19.905 vụ phun, rải khoảng 80 triệu lít chất đ.ộc hóa học da cam d.ioxin, xuống 26.000 thôn, bản, làng mạc của Việt Nam, với diện tích 3,06 triệu ha, rải trên 1/4 tổng diện tích miền nam Việt Nam, làm môi trường bị ô nh.iễm n.ặng nề, các hệ sinh thái bị đảo lộn. Khoảng 4,8 triệu người Việt bị phơi nh.iễm, hơn 3 triệu người là n.ạn nhân với biết bao th.ảm cảnh mà nhiều thế hệ phải hứng chịu. Hàng trăm nghìn người đã th.iệt m.ạng vì phơi nh.iễm, con cháu của họ cũng đang phải vật lộn ch.ống ch.ọi với các di chứng qu.ái á.c. Hiện Việt Nam còn khoảng 150.000 n.ạn nh.ân thuộc thế hệ thứ ba và ngay cả binh lính Mỹ, Hàn Quốc, Australia… tham ch.iến cũng bị phơi nh.iễm nhưng ít hơn bộ đội Việt Nam.
Mong muốn bù đắp cho những n.ạn nh.ân, Việt Nam đã đi k.iện các công ty sản xuất hóa chất Mỹ, nhưng chính những kẻ ch.ống p.h.á lại b.iểu t.ình ph.ản đối. Tòa án tối cao của Mỹ (được ca ngợi là tự do d.ân chủ, nhân quyền) nhưng đã bác đơn k.iện, bác đơn thỉnh cầu của Việt Nam. Các công ty Mỹ chỉ chấp nhận bồi thường 180 triệu USD cho các cựu binh Mỹ. Hàng năm, Hoa Kỳ chi khoảng 1,5 tỷ USD cho các cựu binh Mỹ trong ch.iến tr.anh Việt Nam bị ảnh hưởng của chất đ.ộc da cam. Đối với những vụ kiện đòi quyền lợi cho người Việt Nam thì chối b.ỏ trách nhiệm. Vụ k.iện “bất công” đến nỗi Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Nhân phải thốt lên là vì các n.ạn nh.ân k.iện các tập đoàn hóa chất của Mỹ rất giàu, lại kiện trên nước Mỹ, tại tòa án Mỹ, theo luật của Mỹ và với sự tham gia của các luật sư Mỹ.
Cuối cùng tiền hỗ trợ lẫn đền bù cho người vô t.ội bị nh.iễm chất đ.ộc da cam không được, Hội n.ạn nh.ân chất đ.ộc da cam Việt Nam phải phải quay về đi quyên góp mô hình xã hội trong nước, doanh nghiệp, mạnh thường quân ủng hộ.
Xin hỏi đại biểu việc làm của Hội N.ạn nh.ân Chất đ.ộc da cam/d.ioxin Việt Nam đúng đắn như vậy tại sao vẫn bị ch.ống p.h.á? Họ còn đưa ra “thua 4 bàn”. Tại sao họ lại hả hê trước sự thất b.ại của Hội N.ạn nh.ân Chất đ.ộc da cam/d.ioxin Việt Nam trong vụ k.iện này? Họ đ.ấu tr.anh vì cái gì đây? Có phải vì tinh thần dân tộc, vì tự do d.ân chủ, thưa đại biểu?
Rồi vụ b.iểu t.ình b.ạo l.oạn đ.ốt p.h.á UBND, n.ém b.om x.ăng, đ.ốt xe công vụ ở Bình Thuận năm 2018, đ.ốt p.h.á các nhà máy ở khu công nghiệp ở Bình Dương. Nhà nước phải xét xử các hành vi p.h.á h.oại đó theo pháp luật Việt Nam. Điều này là đúng hay sai? Vậy mà tại sao Nhà nước vẫn bị chúng ch.ống p.h.á, tại sao chúng vẫn bảo vệ những kẻ p.h.á h.oại đó, thưa đại biểu?
Hoặc ngay trong vụ Đồng Tâm, gia đình ông Lê Đình Kình đâu phải là chủ sở hữu cánh đồng Đồng Xâm đấy. Vậy mà họ đã tàng trữ v.ũ k.hí, mua d.ao ph.óng lợn, lên kế hoạch t.ấn c.ông lực lượng chức năng, tuyên bố g.i.ế.t ch.ết từ 200 đến 300 công an, đổ xăng th.iêu sống 3 chiến sỹ công an như những tên k.h.ủ.n.g b.ố. Điều đó là đúng hay sai? Vậy mà các diễn đàn, tài khoản cá nhân ph.ản động vẫn ch.ống p.h.á, bênh vực cho hành vi man r.ợ như thế?
Rồi các cán bộ ch.iến sĩ của Việt Nam đang ngày đêm canh giữ ngoài biển đảo, biên giới, luôn đối mặt với h.iểm ng.uy,… ngày đêm xây dựng lên những hòn đảo xanh tươi giàu mạnh. Lớp lớp cán bộ ch.iến sĩ phải c.ăng mình ngày đêm ch.ống ch.ọi với thiên nhiên, ch.ống ch.ọi với kẻ th.ù luôn lăm le x.âm l.ấn. Điều đó đúng hay sai? Vậy tại sao vẫn bị ch.ống p.h.á? Vẫn nó những kẻ mở miệng ra là bán đảo, bán biển, là h.èn với giặc?
Và còn rất rất nhiều việc làm đúng đắn, có lợi đất nước, có lợi cho dân mà chúng vẫn ch.ống p.h.á. Đại biểu hãy nhìn xem, những gì sai thì chúng kh.oét thật s.âu, còn những gì đúng thì chúng x.uyên t.ạc đi, biến đúng thành sai. Những kẻ ph.ản đ.ộng không chỉ ch.ống p.h.á khi Việt Nam làm sai mà chúng còn ch.ống p.h.á cả những điều mà chúng ta làm đúng.
Thế nên, câu nói của đại biểu “nếu không làm sai làm trái thì ai ch.ống p.h.á ta được” nghe qua có vẻ đúng, nhưng nói câu này ra nó lại thể hiện tư tưởng bảo vệ cho những kẻ ch.ống p.h.á. Dễ làm cho người nghe hiểu rằng chúng chỉ ch.ống những cái sai. Vậy là đại biểu vô tình biến chúng thành “chính nghĩa”.
Dù đất nước Việt Nam có trong sạch tới đâu, làm đúng thế nào thì chúng cũng không bao giờ công nhận. Bằng chứng là đại biểu hãy lên các trang mạng VOA, RFA, Việt Tân, và các đối tượng ph.ản đ.ộng, d.ân chủ cuội mà xem. Chúng có đăng một tin tích cực nào về Việt Nam không?
Bất kỳ một quốc gia nào cũng có cái hay và cái dở, có điểm tốt và xấu, Việt Nam cũng không ngoại lệ. Thế mới cần những vị ĐBQH như đại biểu Hoàng Đức Thắng, người đang góp lên tiếng nói cũng mình để tạo nên những giá trị tốt đẹp cho nhân dân và đất nước mỗi ngày nhưng nếu góp ý đó không đầy đủ thì nó trở thành miếng mồi béo bở cho những kẻ ph.ản đ.ộng lợi dụng xâu x.é.
Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son