Tổng số lượt xem trang

Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Quân ủy Trung ương

 Ngày 17/6, Quân ủy Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức Phiên họp lần thứ nhất, công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định các nhân sự tham gia Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Ngày 17/6, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức Phiên họp lần thứ nhất, công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định các nhân sự tham gia Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương; thông qua báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm, xác định chủ trương, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; Thượng tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên, nguyên Ủy viên Quân ủy Trung ương; Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương; lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương...

Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Quân ủy Trung ương - 1

Nhấn để phóng to ảnh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự hội nghị (Ảnh: Trí Dũng - TTXVN).

Tại Phiên họp, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 25 thành viên; Thường vụ Quân ủy Trung ương gồm 6 thành viên, trong đó có 3 vị lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước là: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Phiên họp đã thông qua báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng qua, toàn quân triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến mới, phức tạp. Quân ủy Trung ương đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. Các lực lượng chủ động phối hợp, kiểm soát chặt chẽ biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, tổ chức cách ly, chi viện kịp thời lực lượng, phương tiện hỗ trợ các địa phương phong tỏa các điểm dịch, không để lây lan trên diện rộng, góp phần kiểm soát dịch bệnh trên toàn quốc, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Toàn quân đã triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tổng hợp, toàn quân sẵn sàng chiến đấu cao, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và hoạt động kinh tế biển… Công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng được lãnh đạo thực hiện tốt, bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ, nhất là sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện. Hoạt động đối ngoại quốc phòng song phương, đa phương và hoạt động giữ gìn hòa bình Liên hợp quốc tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế, uy tín của đất nước và Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.

Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Quân ủy Trung ương - 2

Nhấn để phóng to ảnh

Toàn cảnh hội nghị.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, Quân ủy Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể là: Nghiên cứu, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là trên các hướng chiến lược; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương, địa phương thực hiện hiệu quả các chiến lược, nghị quyết, kết luận, dự án về quân sự, quốc phòng. Toàn quân phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh cả tiềm lực, lực lượng, thế trận, tăng cường sức mạnh phòng thủ đất nước; phối hợp chặt chẽ với Công an và các lực lượng xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên từng địa bàn và cả nước.

Toàn quân thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng; đẩy mạnh các hoạt động thi đua gắn với thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của đơn vị; tiến hành có hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn; triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu"; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật...

Các đơn vị chủ động rà soát, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, kế hoạch và đầu tư theo kế hoạch đã xác định, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, không để lây lan vào Quân đội... Toàn quân đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại quốc phòng và hợp tác quốc tế theo kế hoạch; xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; tập trung triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng...

Xây dựng Đảng bộ Quân đội mẫu mực tiêu biểu 

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó, luôn gương mẫu, đoàn kết, thống nhất, giữ vững nguyên tắc, có nhiều đổi mới sáng tạo, lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X và các mục tiêu, chủ trương lớn về quân sự, quốc phòng mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ mới cần ý thức sâu sắc về trọng trách của mình, tiếp tục vững vàng, kiên định, đoàn kết thống nhất cao, giữ vững nguyên tắc, có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát với thực tiễn, nhạy bén với cái mới, gương mẫu, nói đi đôi với làm, xây dựng Quân đội tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đặc biệt, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh, mẫu mực tiêu biểu và lãnh đạo toàn quân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao để tiếp tục làm đẹp thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những thành tích mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021.

Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Quân ủy Trung ương - 3

Nhấn để phóng to ảnh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các đại biểu chụp ảnh chung với các đồng chí Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 (Ảnh: Trí Dũng - TTXVN).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Những năm tiếp theo, với những diễn biến phức tạp, nhiệm vụ của Quân đội còn rất nặng nề, khó khăn, gian khổ. Quân ủy Trung ương phải chú trọng xây dựng lực lượng Quân đội và Đảng bộ Quân đội, từng cấp ủy, tổ chức Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, phải đủ sức lãnh đạo toàn quân vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. "Đây là nhân tố có tính chất quyết định. Đây là vấn đề chiến lược lâu dài, là vấn đề có tính chất then chốt của then chốt. Đảng bộ Quân đội phải làm gương, làm mẫu về mọi mặt. Trong toàn quân không có cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, Quân ủy Trung ương phải luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, nêu gương, phải thật sự là một tập thể vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động; thường xuyên chú trọng đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân. Từng đồng chí Quân ủy Trung ương phải thật sự gương mẫu về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách; quyết liệt trong chỉ đạo, hành động. Các đồng chí Quân ủy Trung ương cần phát huy hơn nữa ý thức trách nhiệm, năng lực, trí tuệ đóng góp vào các quyết định chung của Quân ủy Trung ương, của Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, trong điều kiện hòa bình, xây dựng và bảo vệ đất nước có rất nhiều vấn đề mới đặt ra, đòi hỏi Quân đội phải tiếp tục nêu cao ý chí và tinh thần chiến đấu, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, thực hiện đầy đủ và tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của Quân đội: Trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Quân đội là lực lượng đi đầu trong công tác đấu tranh chống tiêu cực trong xã hội, chống tham nhũng, chống chủ nghĩa cá nhân; đấu tranh nghiêm khắc chống tiêu cực, suy thoái trong nội bộ, cũng là nêu gương để cả xã hội học tập.  Quân ủy Trung ương cần tiếp tục gương mẫu đi đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng Đảng bộ Quân đội và các tổ chức Đảng trong Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh, là Đảng bộ kiểu mẫu, tiêu biểu về chính trị, phẩm chất, năng lực, tuyệt đối trung thành với Đảng và Tổ quốc. Quân đội cần quyết liệt đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh không khoan nhượng với quan điểm sai trái, thù địch; kiên quyết, kiên trì đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, làm trong sạch nội bộ; chống chủ nghĩa cá nhân, quét sạch chủ nghĩa cá nhân; không được bao che, nể nang, không giấu, không sợ khuyết điểm, thẳng thắn đấu tranh phê bình và tự phê bình, kịp thời chỉ ra những khuyết điểm của đồng chí, đồng đội mình khi đang còn manh nha, có như thế mới giúp nhau cùng tiến bộ, không nể nang né tránh... 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Lực lượng Công an, lực lượng Quân đội là hai cánh của một con chim, là "thanh kiếm và lá chắn" cần phối hợp chặt chẽ để bảo vệ Tổ quốc, phải trong sạch vững mạnh, kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực và dựa vào nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, để nhiệm kỳ này hơn nhiệm kỳ trước".

Quân ủy Trung ương cần chỉ đạo học tập, quán triệt trong toàn quân, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp nối, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, bộ đội của dân, do dân, vì dân.

Phiên họp lần thứ nhất Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 thông qua: Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; Quy chế và Chương trình làm việc của Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương và bầu Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguyễn Hồng Điệp

TTXVN

Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son