Tổng số lượt xem trang

Tổng Bí thư: Khắc phục triệt để tình trạng lộ, mất bí mật Nhà nước

 

Theo yêu cầu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lực lượng công an cần có giải pháp khắc phục triệt để tình trạng lộ bí mật Nhà nước, tập trung phòng, chống cài cắm nội gián của các thế lực thù địch.

Nội dung này được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong bài phát biểu gửi đến Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2024, sáng 4/7.

Vì điều kiện không thể về dự trực tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu nêu một số ý kiến có tính gợi mở để các đại biểu thảo luận.

Làm rõ nhiều vụ án làm lũng đoạn hệ thống chính trị ở cơ sở

Đánh giá kết quả công tác của Đảng bộ Công an Trung ương trong 6 tháng đầu năm 2024, Tổng Bí thư ghi nhận Đảng ủy Công an Trung ương đã chủ động nắm chắc tình hình, phát huy hiệu quả vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên lĩnh vực bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Tổng Bí thư: Khắc phục triệt để tình trạng lộ, mất bí mật Nhà nước - 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Đoàn Bắc).

Theo thống kê, trong 6 tháng, Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ đạo Bộ Công an chủ động thu thập, phân tích, đánh giá tình hình, có trên 1.200 báo cáo gửi Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ tham mưu các chủ trương, giải pháp về bảo vệ an ninh, trật tự; cung cấp thông tin, luận cứ cho phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện đường lối đối ngoại, được Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao.

Cũng theo đánh giá của Tổng Bí thư, Đảng ủy Công an Trung ương đã quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phòng, chống tội phạm; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính phục vụ nhân dân.

Đặc biệt, theo Tổng Bí thư, lực lượng công an đã phát huy tốt vai trò là "thanh bảo kiếm" sắc bén trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo đó, công an đã đánh đúng, đánh trúng, điều tra làm rõ nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế lớn, dư luận bức xúc, có sự đan xen giữa khu vực Nhà nước và khu vực ngoài Nhà nước, làm lũng đoạn hệ thống chính trị ở cơ sở. Điển hình như vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An, vụ án liên quan đến Khu đô thị Đại Ninh ở tỉnh Lâm Đồng…

Tổng Bí thư: Khắc phục triệt để tình trạng lộ, mất bí mật Nhà nước - 2

Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu dự hội nghị (Ảnh: Báo CAND).

Theo Tổng Bí thư, điều này đã góp phần cảnh tỉnh, răn đe các đối tượng tham nhũng.

"Việc xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực vừa qua được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ với công tác cán bộ, rất nghiêm minh nhưng cũng rất nhân văn, có lý, có tình, các đối tượng đều tâm phục, khẩu phục", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Chú trọng đào tạo nhân sự được quy hoạch Trung ương khóa XIV

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Đảng ủy Công an Trung ương cần tiếp tục phấn đấu là cấp ủy tiêu biểu trong hệ thống chính trị, làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước.

"Tuyệt đối không để bị động, bất ngờ về mặt chiến lược; duy trì, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi cao nhất cho phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế", Tổng Bí thư lưu ý.

Nhấn mạnh nhiệm vụ bảo vệ tốt chính trị nội bộ phục vụ các công việc hệ trọng của Đảng, Tổng Bí thư cho biết các công việc chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng đang được tiến hành rất khẩn trương.

Hội nghị Trung ương 10 khóa XIII tới đây sẽ bàn, thảo luận và cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng như dự thảo các văn kiện và phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV.

Theo Tổng Bí thư, đây là những vấn đề mà cả nước quan tâm, nhưng cũng là vấn đề thường xuyên bị các thế lực thù địch, phản động lợi dụng kích động, nói xấu…

Tổng Bí thư: Khắc phục triệt để tình trạng lộ, mất bí mật Nhà nước - 3

Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh với các đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: Báo CAND).

Do đó, Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương nắm chắc tình hình, làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược.

Đi kèm với đó, Tổng Bí thư yêu cầu có giải pháp khắc phục triệt để tình trạng lộ, mất bí mật Nhà nước, "trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường"; tập trung các biện pháp phòng, chống thâm nhập, tác động chuyển hóa nội bộ, cài cắm nội gián của các thế lực thù địch, phòng, chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", nhất là ở các cơ quan trọng yếu, cơ mật.

Một nhiệm vụ khác được Tổng Bí thư đề cập là cần quyết liệt, đồng bộ hơn nữa trong việc thực hiện các giải pháp phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Trong đó, theo Tổng Bí thư, cần bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng điều tra, xử lý tội phạm, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo với tinh thần "không ngừng", "không nghỉ", "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai".

Tổng Bí thư cũng lưu ý việc chú trọng phát hiện, kiến nghị khắc phục từ sớm các sơ hở, thiếu sót để giảm thiểu thiệt hại cho Nhà nước, nhân dân và các giải pháp phòng ngừa "không thể, không dám" tham nhũng, tiêu cực.

Đặc biệt, Tổng Bí thư nhấn mạnh cần chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII.

"Lực lượng công an phải đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội nhân dân, thực sự là thanh kiếm và lá chắn, hai cánh của một con chim, bảo vệ giữ gìn hòa bình, ổn định để phát triển đất nước", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư cũng lưu ý cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, thử thách nhân sự được quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các nhân sự trong diện quy hoạch tham gia cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp.

Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son