Tổng số lượt xem trang

Thượng tướng làm Trưởng Ban, có thật chỉ là hình thức?

 Vừa qua, Bộ Chính trị phân công Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Trước công tác nhân sự trên, RFA Tiếng Việt và một số cá nhân cơ hội chính trị đã tiến hành xuyên tạc thông tin, bóp méo thực tiễn, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận.

Luận điệu xuyên tạc của RFA.

Từ trước đến nay, một trong những trọng tâm chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam là lĩnh vực văn hóa, tư tưởng nhằm làm thay đổi nhận thức, tạo ra sự hoài nghi đối với chế độ, kích thích sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nảy sinh trong lòng xã hội Việt Nam. Chính vì vậy, mọi hoạt động của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo các cấp đều nằm trong tầm ngắm chống phá của các thế lực thù địch cũng như các đối tượng xấu, chống đối, cơ hội chính trị.

Nhận diện luận điệu xuyên tạc

Trước việc Bộ Chính trị phân công Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương, RFA Tiếng Việt đã đăng tải bài viết với tiêu đề “Tướng quân đội làm Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương có ý nghĩa gì?” Nội dung bài viết chứa đựng nhiều thông tin, luận điệu sai trái, tiêu cực, mang tính chất xuyên tạc, biến tướng bản chất vấn đề.

Bằng việc phỏng vấn các đối tượng chống phá, cơ hội chính trị trong nước, những ý kiến, nhận định, đánh giá sai trai được rêu rao như: “Việc siết chặt báo chí và mạng xã hội thì lâu nay Công an đã làm rồi. Bây giờ ông Nghĩa lên thì báo chí không được viết về Trung Quốc rộng rãi như trước đây nữa”, “Đại hội XIII vừa qua “phe miền Nam” bị “thất thủ” nên việc đưa ông Nghĩa là người nam bộ lên làm Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ là hình thức mị dân”.Thậm chí, các đối tượng này còn gia tăng công kích, lợi dụng vấn đề bổ nhiệm lãnh đạo của Ban Tuyên giáo trung ương để tấn công chế độ, rêu rao quan điểm hết sức tiêu cực rằng: “Chủ thuyết của cộng sản là chính quyền trên đầu ngọn súng. Súng đẻ ra chính quyền. Có súng sẽ có quyền”.

Bản chất sự việc

Dễ dàng có thể thấy những luận điệu, quan điểm mà các đối tượng xấu đang rêu rao như ở trên là hoàn toàn vô căn cứ, mang tính chất xuyên tạc trắng trợn.

Trước hết, cần phải thấy rằng bảo đảm an ninh thông tin là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm các quyền tự do báo chí, tự do thông tin của người dân. Tuy nhiên, với chiến lược “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch, phản động, chống đối, cơ hội chính trị luôn tìm mọi cách nhằm chống phá nền tảng tư tưởng của ta, hướng lái, thay đổi nhận thức của người dân. Đặc biệt, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, nhất là mạng xã hội, các thế lực chống phá đã có thêm phương tiện nhằm truyền bá các quan điểm, tư tưởng, sai lệch; xuyên tạc thông tin, biến tướng bản chất vụ việc; kích động tư tưởng hoài nghi đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước. Chính vì những lý do như trên, việc Đảng, Nhà nước ta đẩy mạng công tác bảo đảm an ninh thông tin, ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí là điều cần thiết. Việc siết chặt công tác quản lý báo chí không phải là ngăn chặn “tự do”, “dân chủ” như luận điệu các đối tượng tung ra mà là một giải pháp để bảo đảm môi trường thông tin “sạch”, phục vụ nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước.Thứ hai, không có việc Đảng bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Nghĩa vào vị trí Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương để “mị hoặc quần chúng nhân dân” trước các “bất cân bằng trong cơ cấu vùng miền” sau Đại hội Đảng như luận điệu được các đối tượng xấu tung ra. Những luận điệu cho rằng các “phe phái” trong nội bộ “tranh giành quyền lực” hay những luận điệu về việc “phe này” đắc thắng, “phe kia” thất bại mà các đối tượng rêu rao chỉ là một thủ đoạn chính trị thâm độc nhằm chống phá Đại hội XIII, kích động tư tưởng hoài nghi trong quần chúng, từ đó tạo mầm mống để thúc đẩy các hoạt động chống đối

Việc bổ nhiệm Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa là căn cứ trên nhu cầu về công tác cán bộ, dựa trên năng lực, sở trường, kinh nghiệm, kết quả quá trình công tác của ông. Với xuất phát là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, từng trải qua nhiều vị trí trong Quân đội nhân dân, chắc chắn trên vai trò là Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa sẽ lãnh đạo ngành Tuyên giáo đạt được nhiều kết quả tích cực.

Việc các đối tượng lợi dụng công tác cán bộ của Đảng để tạo cớ tuyên truyền những luận điệu phản động, tiêu cực, chống phá chế độ là minh chứng cho thấy rõ bản chất dối trá của những kẻ núp bóng “dân chủ”, “nhân quyền”. Dù luôn miệng nói những lời hoa mỹ, cao xa nhưng hành động của các đối tượng này lại đi ngược lại lợi ích của quốc gia, dân tộc. Vì vậy, cần phải kiên quyết vạch trần, đấu tranh với các luận điệu xảo trá, xuyên tạc mà những kẻ này tung ra để chặt đứt hoạt động chống phá mà các đối tượng đang tiến hành.

Bảo An

Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son