Tổng số lượt xem trang

Từ ngày 1/6, quy định mới về thu phí đăng kiểm ô tô, gồm những phí nào?

 

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 11/2024 quy định về mức giá dịch vụ lập hồ sơ phương tiện đối với những phương tiện được miễn kiểm định lần đầu, và dịch vụ in lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định. Thời gian thực hiện từ ngày 15/6 tới.

Phí dịch vụ lập hồ sơ ô tô miễn đăng kiểm lần đầu 

Theo đó, từ ngày 1/6 tới, phí dịch vụ lập hồ sơ ô tô miễn đăng kiểm lần đầu là: 46.000 đồng/xe; đối với dịch vụ in lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định đối với xe cơ giới (trong đó có ô tô) sẽ có mức phí là: 23.000 đồng/lần/xe.

Giá dịch vụ trên đã bao gồm chi phí tổ chức thu Lệ phí cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới nhưng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật.

Từ ngày 1/6, quy định mới về thu phí đăng kiểm ô tô, gồm những phí nào? - 1
Từ ngày 15/6/2024, xe ô tô được miễn kiểm định lần đầu phải trả phí lập hồ sơ. (Ảnh minh họa)

 

Được biết, miễn kiểm định lần đầu là việc đơn vị đăng kiểm căn cứ Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với xe sản xuất, lắp ráp hoặc Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu;

Hoặc Thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu và các giấy tờ liên quan theo quy định tại Thông tư 16/2021/TT-BGTVT (sửa đổi tại Thông tư 2/2023/TT-BGTVT) để lập hồ sơ phương tiện, quản lý, lưu trữ theo quy định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định mà không phải thực hiện việc kiểm tra, đánh giá phương tiện.

Trường hợp văn bản được dẫn chiếu trong Thông tư 11/2024/TT-BGTVT được ban hành mới hoặc được bổ sung, sửa đổi thì sẽ áp dụng theo văn bản mới hoặc theo văn bản bổ sung, sửa đổi.

(Khoản 1 Điều 4 Thông tư 11/2024/TT-BGTVT)

Xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu khi nào?

Theo đó, xe cơ giới chưa qua sử dụng đã được cấp “Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng” đối với xe sản xuất, lắp ráp hoặc “Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu”;

Hoặc “Thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu” và có năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định dưới 02 năm (năm sản xuất cộng 01 năm), có đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 16/2021/TT-BGTVT (sửa đổi tại Thông tư 2/2023/TT-BGTVT) thì được miễn kiểm định lần đầu.

(Khoản 3 Điều 5 Thông tư 16/2021/TT-BGTVT, sửa đổi tại Thông tư 2/2023/TT-BGTVT)

Các loại giấy cần thiết khi lập hồ sơ phương tiện và kiểm định

(1) Lập Hồ sơ phương tiện

Chủ xe phải khai báo thông tin và cung cấp giấy tờ sau đây để lập Hồ sơ phương tiện (trừ trường hợp kiểm định lần đầu để cấp Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định có thời hạn hiệu lực 15 ngày):

(i) Xuất trình Giấy tờ về đăng ký xe (Bản chính Giấy đăng ký xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc bản chính Giấy biên nhận giữ bản chính Giấy đăng ký xe (kèm theo bản sao giấy đăng ký xe) đang thế chấp của tổ chức tín dụng hoặc Bản sao giấy đăng ký xe có xác nhận của tổ chức cho thuê tài chính (kèm theo bản sao giấy đăng ký xe)) hoặc Giấy hẹn cấp Giấy đăng ký xe;

(ii) Bản sao Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với xe cơ giới sản xuất, lắp ráp trong nước (trừ xe cơ giới thanh lý);

(iii) Bản chính Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo đối với trường hợp xe cơ giới mới cải tạo;

(iv) Bản cà số khung, số động cơ của xe đối với trường hợp xe cơ giới thuộc đối tượng miễn kiểm định quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư 16/2021/TT-BGTVT, sửa đổi tại Thông tư 2/2023/TT-BGTVT;

(v) Khai báo thông tin các thông tin tương ứng quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 16/2021/TT-BGTVT.

(2) Kiểm định

Khi đưa xe cơ giới đến đơn vị đăng kiểm để kiểm định, chủ xe cần xuất trình, nộp các giấy tờ và cung cấp các thông tin sau:

- Các giấy tờ nêu tại (i) và (iii) tại (1);

- Thông tin về tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và địa chỉ trang thông tin điện tử quản lý thiết bị giám sát hành trình, camera đối với xe cơ giới thuộc đối tượng phải lắp thiết bị giám sát hành trình, camera;

- Khai báo về việc kinh doanh vận tải vào Phiếu theo dõi hồ sơ theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 16/2021/TT-BGTVT.

(Điều 6 Thông tư 16/2021/TT-BGTVT, sửa đổi tại Thông tư 2/2023/TT-BGTVT).

Về lý do ban hành Thông tư này, tại tờ trình gửi Bộ GTVT, Cục Đăng kiểm VN cho biết, ngày 22/3/2023, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 02/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2021/TT-BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trong đó quy định, ô tô sản xuất mới và chưa qua sử dụng được miễn kiểm đăng kiểm lần đầu.

 

Theo đó, miễn kiểm định lần đầu đối với ô tô chở người đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải, ô tô chở người các loại trên 9 chỗ chưa qua sử dụng và có năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận kiểm định dưới 2 năm (năm sản xuất cộng 1 năm) và có đủ hồ sơ hợp lệ (không phải mang xe đến kiểm định trong dây chuyền như trước đây).

 

Theo Cục Đăng kiểm, năm 2023 nước ta có khoảng 500.000 ô tô thuộc diện được miễn kiểm định lần đầu.

 

Thời gian qua, do chưa có quy định về việc thu phí dịch vụ lập hồ sơ phương tiện, chi phí phục vụ cấp tem kiểm định, giấy chứng nhận đăng kiểm đối với phương tiện được miễn đăng kiểm lần đầu nên gây thiệt thòi cho các đơn vị đăng kiểm do vẫn phải sắp xếp nhân lực, máy móc, thiết bị phục vụ việc lập hồ sơ phương tiện, in giấy chứng nhận và cấp tem kiểm định cho người dân.

 

Do đó, việc quy định phí dịch vụ lập hồ sơ phương tiện cho ô tô được miễn đăng kiểm lần đầu là cần thiết và phù hợp, nhằm đảm bảo quyền lợi, nguồn thu cho các đơn vị đăng kiểm để duy trì hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son