Tổng số lượt xem trang

Quy định số 144-QĐ/TW: Cán bộ liêm khiết tạo nên môi trường làm việc tích cực

 Việc thực hiện Quy định số 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên sẽ góp phần không nhỏ vào việc xây dựng một môi trường làm việc minh bạch, công bằng và hiệu quả.

Bộ phận một cửa phường Cầu Dền, Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới (Quy định 144) là một bước tiến quan trọng trong việc củng cố, nâng cao phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên, đảm bảo sự lãnh đạo hiệu quả và uy tín của Đảng trong thời kỳ mới.

Đây là đánh giá chung của nhiều chuyên gia, học giả, đảng viên, trí thức Thủ đô ngay sau khi Quy định 144 được ban hành.

Tạo hiệu quả trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng

Tiến sỹ Nguyễn Xuân Khoát, Trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, nhận định việc quán triệt và triển khai Quy định 144 không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên để đạt được hiệu quả trong nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Các đảng bộ, chi bộ, đảng viên cần kiên định, nghiêm túc và sáng tạo trong triển khai Quy định 144 để thực sự thấm nhuần và áp dụng những nguyên tắc này vào cuộc sống, từ đó xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trong thực tiễn công tác, những cán bộ, đảng viên gương mẫu trong việc thực hiện các quy định của Đảng đã góp phần không nhỏ vào việc xây dựng một môi trường làm việc minh bạch, công bằng và hiệu quả.

Tiến sỹ Khoát chia sẻ nhiều cán bộ đã thể hiện rõ sự kiệm ước và tinh thần trách nhiệm cao, không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống cá nhân. Họ luôn đặt lợi ích tập thể lên trên hết, không ngại khó khăn, gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Những cán bộ liêm khiết và chính trực không chỉ là những tấm gương sáng cho đồng nghiệp noi theo mà còn là điểm tựa vững chắc cho tổ chức Đảng trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp và nhạy cảm.Để thực hiện hiệu quả Quy định 144.

Tiến sỹ Nguyễn Xuân Khoát đề xuất một số biện pháp cụ thể cần được triển khai thời gian tới như tăng cường các chương trình giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức, đặc biệt là cho các cán bộ trẻ; khuyến khích học tập suốt đời và đào tạo liên tục để nâng cao trình độ và kỹ năng; thiết lập hệ thống giám sát chặt chẽ, minh bạch và công khai về việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức; đánh giá thường xuyên và có biện pháp xử lý kịp thời các vi phạm, đảm bảo tính nghiêm minh và công bằng; tạo điều kiện và khuyến khích cán bộ, đảng viên đề xuất sáng kiến, áp dụng công nghệ mới trong công việc; khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có sáng kiến xuất sắc, nhằm thúc đẩy sự đổi mới liên tục.

Tiến sỹ Nguyễn Xuân Khoát cũng cho rằng lãnh đạo các cấp cần phải là những tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, qua đó tạo ảnh hưởng tích cực và lan tỏa giá trị đạo đức đến toàn bộ hệ thống cán bộ, đảng viên; đồng thời phát triển một văn hóa tổ chức dựa trên các giá trị đạo đức, tôn trọng và công bằng. Điều này, giúp tạo môi trường làm việc tích cực và thúc đẩy sự gắn kết nội bộ, từ đó nâng cao hiệu quả công việc.

Tăng sức mạnh cho Đảng từ gần dân, sát dân

Theo đảng viên Phạm Tiến Vinh, 68 tuổi, 35 năm tuổi Đảng, Bí thư Chi bộ địa bàn dân cư số 3, phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, cán bộ, đảng viên phải nêu gương về đạo đức cách mạng bởi cán bộ là gốc của mọi công việc, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Để làm tốt vai trò này đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải đủ đức, đủ tài, đặc biệt là phải thực sự gương mẫu để quần chúng nhân dân noi theo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp đầu tiên Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Quy định 144 là kim chỉ nam để cán bộ, đảng viên noi theo, thực hiện; từ đó, ngày càng giữ gìn đạo đức cách mạng với tinh thần: “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” như các yêu cầu điều 3 của Quy định 144 nêu rõ: “Trong sạch, không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, không gây phiền hà, sách nhiễu. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.”

Đảng viên Phạm Tiến Vinh cho rằng mỗi cán bộ, đảng viên phải gần dân, sát dân, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân. “Nhân dân là nhân tố quyết định góp phần tạo nên sức mạnh của Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải biết gần dân, sát dân, làm để dân tin, dân phục, dân yêu. Muốn vậy, trước hết mỗi cán bộ, đảng viên phải biết yêu dân, kính dân, hiểu dân, phải gắn bó với cơ sở, với thực tiễn, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, tự giác nêu gương cần kiệm, liêm chính, lao động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm,” đảng viên Nguyễn Tiến Vĩnh nói.

Bà Đặng Thị Huệ, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy trường Trung học Cơ sở Thanh Lương (Hà Nội) cho rằng Quy định 144 ra đời đặt ra những tiêu chuẩn cao về đạo đức và trách nhiệm; yêu cầu cán bộ, đảng viên phải luôn tự giác rèn luyện, phấn đấu và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Đảng.

Đặc biệt, Quy định nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, trung thực, công bằng và trách nhiệm trong công tác và đời sống hàng ngày.Để nâng cao phẩm chất đạo đức cán bộ, đảng viên, đảm bảo sự lãnh đạo hiệu quả và uy tín của Đảng trong thời kỳ mới, theo bà Đặng Thị Huệ, cần tập trung vào ba khía cạnh chính: Giáo dục tư tưởng; tăng cường giám sát, kỷ luật; nâng cao chất lượng công tác cán bộ.

Việc kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục, giám sát và công tác cán bộ sẽ giúp nâng cao phẩm chất đạo đức, góp phần đảm bảo sự lãnh đạo hiệu quả và uy tín của Đảng.

“Việc đẩy mạnh giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị và đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên giúp chúng tôi nắm vững tư tưởng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, có lối sống gương mẫu và thực sự là tấm gương sáng cho quần chúng noi theo; tăng cường giám sát và kỷ luật, xây dựng cơ chế giám sát hiệu quả để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý những hành vi vi phạm của cán bộ, đảng viên. Quy định 144 với việc thực hiện nghiêm kỷ luật Đảng sẽ góp phần giữ vững kỷ cương, tăng cường sự nghiêm minh và uy tín của Đảng; nâng cao chất lượng công tác cán bộ, đảm bảo quy trình tuyển chọn, đào tạo và bổ nhiệm cán bộ phải minh bạch, công khai dựa trên tiêu chí về phẩm chất đạo đức, năng lực và uy tín,” đảng viên Đặng Thị Huệ nói.

Đề xuất giải pháp triển khai Quy định 144 hiệu quả, nhiều đảng viên cho rằng các cấp ủy đảng cần chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, đồng thời xây dựng cơ chế giám sát, kiểm tra chặt chẽ. Bên cạnh đó, cần kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong việc thực hiện quy định, cũng như xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm.

Quy định số 144-QĐ/TW không chỉ góp phần xây dựng một Đảng trong sạch, vững mạnh mà còn khẳng định vai trò lãnh đạo hiệu quả và uy tín của Đảng trong thời kỳ mới.

Việc thực hiện tốt Quy định này sẽ củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để đất nước tiếp tục phát triển bền vững và phồn vinh. Đây chính là bước đi cần thiết và kịp thời để Đảng đáp ứng được những thách thức và yêu cầu ngày càng cao của giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son