Tổng số lượt xem trang

Gan chuột chù, lương tâm dẻ rách

 Việt Nam làm gì có “t.ù nhân lương tâm” chẳng qua cái tên này bọn dân chủ cuội trong và ngoài nước vẽ ra thôi! Đã vi phạm pháp luật thì phải đi t.ù! Thử hỏi những tội ph.ạm đòi lậ.t đ.ổ nhà nước, t.ội phạm gi.ết ng.ười, tội tổ chức b.á.n d.â.m, tội p.hạm m.a t.ú.y… nếu không cho chúng vào t.ù thì có nguy hiểm cho xã hội không không???

Ấy thế mà các nhà đài hải ngoại đang lan truyền cái gọi là “Thư ngỏ-trước vận hội mới tại Biển Đông-hãy thả ngay các t.ù nhân lương tâm”

Khôi hài thật! Trước thì chúng kêu gọi thả “t.ù nhân lương tâm” ra để đỡ lây nhiễm Covid, nay thì chúng kêu gọi thả t.ù nhân lương tâm ra để có sức mạnh chống Trung Quốc???

Thế thì lương tâm chúng không bằng tấm dẻ rách! Xin thưa! Lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam một thế kỷ đánh cho 3/5 thành viên HĐBA Liên Hợp quốc sấp mặt, chạy không dám ngoảnh mặt lại đang ở trên biển Đông mới là lực lượng đảm đương chống Trung Quốc nếu chúng x.âm ph.ạm. Còn cái mà chúng gọi đám t.ù ăn tàn ph.á h.oại này là “t.ù nhân lương tâm” thì chống cái gì??? Cứ mang danh nhà “dân chủ” yêu nước, bảo vệ chủ quyền, chống Trung Quốc thực ra chỉ là danh nghĩa, còn bản chất của chúng cũng là để thực hiện các chiêu trò làm lo.ạn, gây b.ất ổ.n chí.nh t.rị – xã hội, chống Nhà nước, thực hiện thủ đoạn đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập ở Việt Nam. Đây là bản mặt của một lũ vô mưu kíc.h đ.ộng người Việt Nam cuối cùng đánh Tàu cho Mẽo.

Thùng rỗng kêu to, chúng hô hào thế thôi, giả sử chiến tranh xẩy ra thì cái hạng người này tôi tin chúng sẽ lại cao chạy xa bay sang tận trời tây, xứ mẽo như tổ tiên chúng ở những năm 1975 và 1979 chứ chống với đánh đấm cái gì.

Đúng là một lũ gan chuột chù, lương tâm dẻ rách.

Nguoond: St

Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son