Tổng số lượt xem trang

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bị công kích trước đại hội

 Xuyên tạc công tác nhân sự trong mỗi kỳ Đại hội Đảng là một thủ đoạn vô cùng nham hiểm và thâm độc được các đối tượng tích cực sử dụng nhằm tấn công chống phá Đảng. Gần đây, khi những bước chuẩn bị cuối cùng cho Đại hội XIII được tiến hành, chiêu trò xuyên tạc nhân sự một lần nữa được các đối tượng khuấy động trở lại. Để đạt được những mưu mô của mình, các đối tượng không chỉ đồn đoán, hướng lái những nhận thức lệch lạc về công tác nhân sự tại Đại hội XIII mà còn có hành động chĩa nòng súng tấn công lại quá khứ, xuyên tạc tình hình nhân sự các nhiệm kỳ Đại hội trước đó.

Tấn công Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và thủ đoạn chia rẽ vùng miền

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước trong những năm gần đây. Đặc biệt, tên tuổi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng gắn liền với chiến dịch “đốt lò”, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, làm trong sạch nội bộ. Có thể nói, chưa bao giờ chúng ta có những bước đi mạnh mẽ, quyết liệt đến như vậy trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Từ năm 2013 đến nay, riêng án tham nhũng là 1.900 vụ, với gần 4.400 bị cáo. Đã xử lý hình sự 18 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý gồm 1 Ủy viên Bộ Chính trị, 7 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 4 Bộ trưởng, nguyên Bộ trưởng cùng một số tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp trong lực lượng vũ trang.

Có thể khẳng định, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được đẩy mạnh; việc xử lý cán bộ, đảng viên sai phạm đã được thực hiện nghiêm túc, qua đó nâng cao sức mạnh của Đảng, đẩy lùi hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, củng cố sức mạnh của Đảng, Nhà nước và niềm tin của quần chúng nhân dân. Cùng với đó, có thể khẳng định uy tín của đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã được củng cố sâu sắc.

Tuy nhiên, với mục đích tấn công, hạ bệ uy tín của đồng chí Nguyễn Phú Trọng cũng như công kích công tác nhân sự tại Đại hội, các đối tượng xấu đã tô vẽ, xây dựng ra những câu chuyện đầy tính ảo tưởng về công tác nhân sự tại các kỳ Đại hội trước đó.

Các đối tượng này vu khống một cách trắng trợn về đồng chí Nguyễn Phú Trọng bằng những câu chuyện vô căn cứ nhưng hết sức thâm độc như: “việc ông Nguyễn Phú Trọng ngồi lên ghế Tổng Bí thư là kết quả của đấu tranh giữa phe miền Bắc và phe miền Nam”, “ông Nguyễn Phú Trọng là người sùng bái chủ nghĩa Mác và tư tưởng Mao, lý luận giáo điều, học thuyết sáo rỗng, nói không đi đôi với thực tiễn, bảo thủ”, “phe của Tổng Bí thư đã sử dụng chiêu bài “đốt lò” để tranh giành và củng cố quyền lực”, trong nội bộ Đảng đang có sự “thanh trừng” giữa các phe phái…

Chỉ cần có một chút hiểu biết về lịch sử, chính trị và thông tin xã hội, chúng ta dễ dàng có thể nhận thấy những thông tin, luận điệu được đưa ra là vô căn cứ, xuyên tạc, sai trái. Thực tế, chứng cứ được các đối tượng tung ra để bảo vệ cho luận điểm được đưa ra đều chỉ là những thông tin, nhận định cá nhân, chủ quan hoặc những lập luận từ những “người thạo tin” nhưng chẳng bao giờ các đối tượng chứng minh được “người thạo tin” này là ai.

Có thể nói, những luận điệu này là những luận điệu “một màu”, được các thế lực thù địch sử dụng một cách thường xuyên, liên tục, từ năm này qua năm khác để gây nhiễu loạn tình hình, đánh lạc hướng dư luận, từ đó kích động tư tưởng hoài nghi vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đừng hòng lừa lọc

Ở Việt Nam, Đảng cộng sản là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng – Nhà nước – Nhân dân là những thành tố quan trọng cấu thành nên đất nước Việt Nam. Với mục đích chen chân vào mối quan hệ trên, các đối tượng xấu, cơ hội cũng như các thế lực thù địch đang cố tình tấn công, chống phá Đảng, Nhà nước để tạo kẽ hở nhằm thiết lập lại những mối quan hệ chính trị mới, thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam.

Việc tấn công cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng như xuyên tạc công tác nhân sự của Đảng là một thủ đoạn hèn hạ nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. Những hành động mà các đối tượng đang thực hiện thể hiện rõ tư tưởng thù hằn, tâm lý cực đoan, chống phá và tính phản cách mạng. Để đạt được những mục đích và mưu đồ cá nhân, các đối tượng sẵn sàng tấn công, xuyên tạc bất cứ thông tin nào, bất kỳ con người nào, thậm chí là đá thẳng vào lợi ích của quần chúng nhân dân.

Tuy nhiên, sự thực sẽ mãi là sự thực. Việc các đối tượng càng ra sức tấn công, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước ta càng thể hiện rõ bộ mặt thật đầy mưu mô, xảo quyệt của các đối tượng. Chúng ta cần kiên quyết tấn công trực diện với các đối tượng chống phá, không để các đối tượng có cơ hội hoạt động, gây bất lợi cho chính quyền.

Nguồn; Bảo An

Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son