Tổng số lượt xem trang

Hơn 81.000 đại biểu dự hội nghị tổng kết 10 năm phòng, chống tham nhũng

 

Sáng 30/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước chủ trì hội nghị tổng kết 10 năm (2012 - 2022) công tác phòng chống tham nhũng với sự tham dự hơn 81.000 đại biểu.

Hội nghị được tổ chức tập trung tại hội trường Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được truyền trực tuyến tới điểm cầu của một số bộ ngành, 63 tỉnh thành. Đại biểu dự hội nghị tại hội trường Trung ương là 350 người, còn lại dự ở các điểm cầu.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực và các Ủy viên Bộ Chính trị là lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và của Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Hơn 81.000 đại biểu dự hội nghị tổng kết 10 năm phòng, chống tham nhũng - 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020 diễn ra gần 2 năm trước (tháng 12/2020), Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng thống nhất đánh giá, tham nhũng đang "từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, có chiều hướng thuyên giảm", góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, tham nhũng, tiêu cực trên một số lĩnh vực vẫn còn nghiêm trọng, phức tạp, có sự cấu kết, móc nối giữa cán bộ thoái hóa, biến chất với các doanh nghiệp, tổ chức để trục lợi, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nhất là vừa qua, Đảng, Nhà nước đã xử lý nghiêm minh nhiều vụ án, vụ việc, cán bộ, đảng viên tham nhũng, tiêu cực theo đúng phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", nhưng vẫn xảy ra một số vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn, liên quan đến nhiều cán bộ cấp cao ở Trung ương và địa phương.

Do vậy, hội nghị lần này sẽ đánh giá thực chất kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém của công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong 10 năm (từ khi có chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị, do Tổng Bí thư làm Trưởng ban) và sau hơn một năm thực hiện nghị quyết Đại hội XIII. Từ đó, đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về phòng chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới.

Hội nghị cũng quán triệt, thống nhất nhận thức và hành động, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ mới của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là việc thành lập và triển khai hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo chương trình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực sẽ có bài phát biểu tại hội nghị.

Nhìn lại chặng đường 10 năm thực hiện kết luận Hội nghị Trung ương 5 khóa XI (tháng 5/2012), Ban Nội chính Trung ương cho biết, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao, đạt nhiều kết quả rõ rệt.

Về kết quả phòng, chống tham nhũng, theo Ban Nội chính Trung ương, trong 10 năm qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 2.700 tổ chức đảng, gần 168.000 đảng viên, trong đó có hơn 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng.

Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban kiểm tra trung ương đã kỷ luật hơn 170 cán bộ cấp cao diện trung ương quản lý, trong đó có 33 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, hơn 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang.

Riêng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, đã kỷ luật 50 cán bộ diện trung ương quản lý, trong đó có 8 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, 20 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang.

Công tác thu hồi tài sản tham nhũng, theo Ban Nội chính Trung ương, cũng đã "có chuyển biến tích cực". Cơ quan thi hành án dân sự các cấp đã thu hồi 61.000 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 34,7% (năm 2013, tỷ lệ này chỉ đạt dưới 10%). Riêng các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã thu hồi được gần 50.000 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 41,3%.

Hội nghị Trung ương 5 khóa XI (tháng 5/2012), Ban Chấp hành Trung ương thống nhất chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị, do Tổng Bí thư làm Trưởng ban để chỉ đạo toàn diện công tác phòng chống tham nhũng trên phạm vi cả nước.

Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son