Tổng số lượt xem trang

Đổi tên "căn cước công dân" thành "căn cước" không phát sinh thủ tục

 

"Việc đổi tên Thẻ căn cước như dự thảo luật Chính phủ trình không làm phát sinh thủ tục, chi phí đổi thẻ với người dân", Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cho giữ tên Luật Căn cước và Thẻ căn cước.

Một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật Căn cước sẽ được thảo luận tại hội trường Quốc hội sáng 25/10.

Trong báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh dự thảo luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với đa số ý kiến đại biểu tán thành tên gọi Luật Căn cước và tên Thẻ căn cước.

Đề nghị giữ tên Luật Căn cước và Thẻ Căn cước

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc sử dụng tên gọi Luật Căn cước bao quát được phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của luật, gồm cả công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam nhưng chưa xác định được quốc tịch.

Tên gọi này cũng phù hợp với bản chất và mục tiêu quản lý căn cước của Nhà nước; phù hợp với phương thức quản lý trong thời kỳ cách mạng 4.0, xây dựng Chính phủ số, xã hội số.

Đổi tên căn cước công dân thành căn cước không phát sinh thủ tục - 1

Nếu dự thảo Luật Căn cước được Quốc hội thông qua sẽ có nhiều thông tin được thay đổi trên thẻ căn cước (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Đồng thời, việc sử dụng tên gọi Thẻ căn cước, theo giải trình, là phù hợp và sẽ bao hàm được đầy đủ thông tin về căn cước của công dân.

 "Việc đổi tên Thẻ căn cước như dự thảo luật Chính phủ trình không làm phát sinh thủ tục, chi phí đổi thẻ với người dân", Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cho giữ tên Luật Căn cước và Thẻ căn cước.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá việc mở rộng, tích hợp nhiều thông tin vào thẻ căn cước vừa nhằm hướng tới mục tiêu quản lý Nhà nước toàn diện, đầy đủ hơn, vừa tạo thuận lợi cho người dân trong việc sử dụng thông tin cá nhân.

Nhiều thay đổi trên bề mặt Thẻ căn cước

Về nội dung thể hiện trên thẻ căn cước, đại biểu Quốc hội cho rằng chỉ nên thể hiện những thông tin mang tính chất ổn định, không trùng lắp; cân nhắc một số thông tin chưa phù hợp; đề nghị không nên sử dụng QR code, chỉ nên dùng chip điện tử trên thẻ căn cước.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích các thông tin thể hiện trên thẻ căn cước đã được đánh giá cụ thể, bảo đảm không trùng lặp, thống nhất giữa các loại giấy tờ tùy thân phổ biến hiện nay của công dân.

Đổi tên căn cước công dân thành căn cước không phát sinh thủ tục - 2

Dự thảo Luật Căn cước bỏ vân tay trên bề mặt thẻ để bảo đảm tính bảo mật trong quá trình sử dụng thẻ (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Dự thảo luật bỏ vân tay trên bề mặt thẻ (được lưu trữ trong bộ phận lưu trữ) để bảo đảm tính bảo mật trong quá trình sử dụng thẻ; bỏ thông tin "quê quán", sửa đổi "số thẻ căn cước công dân" thành "số định danh cá nhân", "căn cước công dân" thành "thẻ căn cước", "nơi thường trú" thành "nơi cư trú", bổ sung "nơi đăng ký khai sinh"... để tạo thuận lợi hơn cho người dân trong quá trình sử dụng thẻ căn cước.

Việc này, theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhằm bảo đảm tính chính xác về các thông tin của người dân trong xác thực, hạn chế việc phải cấp đổi thẻ căn cước và bảo đảm tính riêng tư của người dân

Bên cạnh đó, việc tích hợp cả QR code và chíp điện tử trên thẻ căn cước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng thông tin công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.

Tuy nhiên, trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo nghiên cứu, chỉnh sửa một số trường thông tin; bổ sung quy định cụ thể về thông tin được mã hóa, lưu trữ trong bộ phận lưu trữ trên thẻ căn cước, bảo đảm phù hợp và khả thi.

 7 trường thông tin bắt buộc người dân phải cung cấp

Theo giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, để triển khai Đề án 06, việc mở rộng, tích hợp thêm nhiều thông tin khác của công dân và người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch trong các cơ sở dữ liệu chuyên ngành vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước là "rất cần thiết" để khai thác, đối sánh, xác minh thông tin.

Dự thảo Luật Căn cước quy định chỉ cập nhật các trường thông tin trong thực tế quản lý đã rõ, được sử dụng thường xuyên, cần có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trong các trường thông tin quy định, có "7 trường thông tin bắt buộc người dân phải cung cấp gồm: Họ, chữ đệm và tên khai sinh; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Nơi đăng ký khai sinh; Quê quán; Dân tộc; Quốc tịch".

Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son