Tổng số lượt xem trang

Tăng cường quan hệ hợp tác khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

 

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam – Lào – Campuchia đã đưa ra các khuyến nghị và giải pháp thúc đẩy phát triển và hợp tác chung trong khu vực tam giác phát triển của ba nước.

Theo thông báo ngày 21-10 của Quốc hội Campuchia, đoàn đại biểu quốc hội ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia đã cùng nhau đi khảo sát thực địa các địa phương thuộc khu vực Tam giác phát triển từ ngày 17 đến 21-10-2023.  Đây là chuyến khảo sát chung lần đầu tiên giữa Quốc hội ba nước.

Đoàn đã gặp gỡ đại diện 12 tỉnh trong tam giác phát triển của ba nước: 4 ở Việt Nam, 4 ở Campuchia và 4 ở Lào. Đoàn cũng đã đến thăm một số dự án phát triển tại các tỉnh của 3 nước.

Tăng cường quan hệ hợp tác khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam
 Phái đoàn Việt Nam.
Tăng cường quan hệ hợp tác khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam
 Quang cảnh buổi họp.

Các đại biểu đã thảo luận kỹ lưỡng về các hoạt động hợp tác trong việc thực hiện các hiệp định, kế hoạch hành động và chương trình hợp tác chung đã được thống nhất và ký kết. Về lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội và quốc phòng, an ninh công cộng, đoàn Quốc hội Việt Nam – Lào -Campuchia đã 9 kiến nghị, giải pháp, trong đó: Đề nghị Quốc hội các nước tiếp tục theo dõi, giám sát tình hình thực hiện các thỏa thuận, sáng kiến phát triển đã được Chính phủ Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV) thống nhất và ký kết.

Thứ hai, khuyến khích các đại biểu quốc hội ở các tỉnh thuộc khu vực tam giác phát triển tăng cường trao đổi, chỉ đạo, quản lý các vấn đề phát sinh, có thể chuyển lên Quốc hội hoặc Chính phủ CLV xem xét giải quyết. Thứ ba, khuyến khích cơ quan lập pháp CLV thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, y tế, du lịch, giáo dục và đào tạo,…

Tăng cường quan hệ hợp tác khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam
 Đoàn Đại biểu Quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam chụp ảnh lưu niệm.

Thứ tư, đề nghị Chính phủ CLV tiếp tục lồng ghép các mục tiêu phát triển khu vực tam giác phát triển vào các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia và địa phương, ưu tiên phân bổ nguồn lực ngân sách quốc gia. Thứ năm, khuyến nghị phát triển cơ sở hạ tầng cho khu vực biên giới các nước CLV như một ưu tiên hàng đầu nhằm tạo thuận lợi cho các hoạt động thương mại xuyên biên giới và giao lưu nhân dân.

Thứ sáu, phát triển các hành lang bảo tồn đa dạng sinh học trong khu tam giác phát triển để bảo vệ, bảo tồn và phát triển các hệ sinh thái tự nhiên và đa dạng sinh học, giúp đảm bảo sự ổn định, bền vững về lương thực và bảo vệ thiên nhiên. Thứ bảy, thúc đẩy trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn để hỗ trợ phát triển ngành giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ trong các lĩnh vực tương ứng, đặc biệt trong nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm, thương mại thực phẩm.

Thứ tám, đề nghị Chính phủ các nước CLV ưu tiên phổ biến, đẩy nhanh việc thực hiện các thỏa thuận và văn kiện đã ký kết. Thứ chin, đề nghị chính phủ CLV tiếp tục hợp tác tìm kiếm, hồi hương hài cốt các liệt sỹ Việt Nam hi sinh trong cuộc chiến tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc trên lãnh thổ ba nước. 

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 9 tháng năm 2023, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Lào đạt gần 1,2 tỷ USD, giảm gần 2% so với cùng kỳ năm 2022. Xuất khẩu của Việt Nam sang Lào đạt 395 triệu USD, nhập khẩu của Việt Nam từ Lào đạt 802 triệu USD. Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Campuchia đạt 6,5 tỷ USD, giảm 23% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó xuất khẩu đạt 3,7 tỷ USD, nhập khẩu đạt 2,7 tỷ USD. Đến nay Việt Nam đã đầu tư vào khu vực tam giác phát triển của Campuchia và Lào 122 dự án.

VOV

Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son