Tổng số lượt xem trang

Hợp tác với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược của Việt Nam

 

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, củng cố và phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại của Việt Nam.

Ngày 26/6, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 15 của Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Đại Liên và làm việc tại Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh.

Hai nhà lãnh đạo nhận định sau các chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Trung Quốc (2022) và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam (2023), quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc duy trì đà phát triển tích cực và có tiến triển mang tính lịch sử.

Hợp tác với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược của Việt Nam - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh (Ảnh: Đoàn Bắc).

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Thủ tướng mong muốn trong thời gian tới, các cấp, các ngành hai bên cần tích cực đổi mới tư duy, sáng tạo biện pháp, không ngừng đi sâu quán triệt, đẩy mạnh triển khai thực chất các thỏa thuận và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, nhất là Tuyên bố chung về tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược theo định hướng "6 hơn".

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam khẳng định sự đúng đắn của các chủ trương, quan điểm phát triển bền vững của Việt Nam cùng với những đường lối cơ bản, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại - an ninh - quốc phòng, xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh cũng nhấn mạnh Trung Quốc luôn coi quan hệ với Việt Nam là hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của nước này.

Trung Quốc nhất quán ủng hộ Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh đường lối đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và không ngừng nâng cao uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, theo ông Vương Hộ Ninh.

Hợp tác với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược của Việt Nam - 2

Toàn cảnh buổi hội kiến giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh (Ảnh: Đoàn Bắc).

Về hợp tác giữa hai nước thời gian tới, ông Vương Hộ Ninh khẳng định sẵn sàng thúc đẩy cơ quan Chính hiệp các cấp Trung Quốc tăng cường giao lưu trao đổi, phối hợp với MTTQ Việt Nam các cấp, cùng nhau quán triệt và triển khai tốt nhận thức chung cấp cao mà hai nước đã đề ra.

Theo ông Vương Hộ Ninh, hai bên cần tăng cường trao đổi lý luận, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước.

Nhân dịp này, trên tinh thần "đồng chí, anh em", ông Vương Hộ Ninh đã đi sâu chia sẻ, giới thiệu với Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam một số thành quả sáng tạo mới về lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ Đại hội XX đến nay, nhất là về đường lối "hai kết hợp" (xây dựng chủ nghĩa xã hội kết hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn của Trung Quốc, kết hợp với văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa), "hiện đại hóa kiểu Trung Quốc", phát triển "lực lượng sản xuất chất lượng mới".

Ông nhấn mạnh những thành quả lý luận mới nhất của Trung Quốc đã được thể hiện tập trung, hệ thống hóa trong Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới.

Hoài Thu (Từ Bắc Kinh, Trung Quốc)

Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son