Tổng số lượt xem trang

Bộ Chính trị: tránh ‘vận động’ không lành mạnh trong bầu cử

Kiên quyết không giới thiệu ứng cử những người không đủ tiêu chuẩn; tránh tình trạng “vận động” không lành mạnh; khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các khóa gần đây.
Ngày 20-6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Chỉ thị số 45 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến diễn ra ngày chủ nhật 23-5-2021.
Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới.
Bộ Chính trị nhận định, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, chiến tranh thương mại, công nghệ, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ diễn ra gay gắt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhân tố bất ổn mới.
Đặc biệt, các thế lực thù địch vẫn tiếp tục tìm mọi cách chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Vì vậy, đòi hỏi toàn hệ thống phải ra sức phấn đấu, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.
Tiêu chuẩn với đại biểu bầu cử, ứng cử
Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu để cuộc bầu cử diễn ra thành công, cần xây dựng kế hoạch cụ thể, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.
Bộ Chính trị: tránh ‘vận động’ không lành mạnh trong bầu cử
Thực hiện tốt công tác nhân sự, phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Giới thiệu những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn.
Đặc biệt, Bộ Chính trị nhấn mạnh kiên quyết không giới thiệu ứng cử những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước.
Phấn đấu giới thiệu, lựa chọn bầu được những đại biểu thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Đủ tiêu chuẩn, số lượng, có cơ cấu hợp lý, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.
Tránh “vận động” không lành mạnh
Theo Bộ Chính trị, việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử phải bảo đảm theo đúng quy trình, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật.
Đồng thời, có các quy định chặt chẽ về trách nhiệm, quyền hạn và sự phối hợp của các cơ quan, việc phân bổ người ứng cử, thẩm định hồ sơ, tuyên truyền và vận động bầu cử, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Với việc tự ứng cử, phải có quy trình thật chặt chẽ, đúng quy định, quy định rõ việc gì được làm, không được làm, tránh tình trạng “vận động” không lành mạnh; khắc phục hiệu quả những hạn chế, khuyết điểm.
Bộ Chính trị cũng yêu cầu làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quy định hoạt động bầu cử, vị trí, vai trò của người đại biểu, động viên mọi cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia…
Xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử.
Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối. Có các phương án chủ động ứng phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử.
Nguồn: NGỌC AN
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Chỉ thị số 45 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son