Tổng số lượt xem trang

Hãy ngừng than vãn, Covid-19 chưa là cái gì cả đâu!

Nếu bạn sinh ra vào năm 1900:

Khi bạn 14 tuổi, Thế chiến thứ nhất bắt đầu và kết thúc khi bạn 18 tuổi với 22 triệu n.g.ư.ờ.i c.h.ế.t.

Ngay sau một đại d.ị.c.h toàn cầu, Cúm Tây Ban Nha, xuất hiện, g.i.ế.t c.h.ế.t 50 triệu người. Bạn còn sống và tròn 20 tuổi.

Khi bạn 29 tuổi, bạn sống sót sau cuộc k.h.ủ.n.g h.o.ả.n.g kinh tế toàn cầu bắt đầu với sự s.ụ.p đ.ổ của Sàn giao dịch chứng khoán New York gây ra lạm phát, t.h.ấ.t n.g.h.i.ệ.p và đ.ó.i k.é.m.

Khi bạn 33 tuổi, những kẻ p.h.á.t x.í.t nắm được quyền lực.

Khi bạn 39 tuổi, Thế chiến II bắt đầu và kết thúc khi bạn 45 tuổi với 60 triệu n.g.ư.ờ.i c.h.ế.t. Trong đó, s.á.t h.ạ.i 6 triệu n.g.ư.ờ.i Do Thái.

Khi bạn 52 tuổi, Chiến tranh Triều Tiên bắt đầu.

Khi bạn 64 tuổi, C.h.iến t.r.anh x.â.m l.ư.ợ.c Việt Nam của Đế quốc Mỹ bắt đầu và kết thúc khi bạn 75 tuổi.

Một đứa trẻ sinh năm 1985 nghĩ rằng ông bà của mình không biết cuộc sống khó khăn như thế nào, nhưng họ đã s.ố.n.g s.ó.t qua nhiều cuộc chiến tranh và t.h.ả.m k.h.ố.c.

Hôm nay chúng ta có tất cả sự thoải mái trong một thế giới mới, giữa một đ.ạ.i d.ịch mới. Nhưng chúng ta p.h.à.n n.à.n vì chúng ta cần đeo khẩu trang. Chúng ta p.h.àn n.à.n vì chúng ta phải ở lại giới hạn với ngôi nhà của chúng ta nơi chúng ta có thức ăn, điện, nước chạy, wifi, thậm chí Netflix! Không có gì tồn tại trong ngày. Nhưng nhân loại số.ng s.ót sau những hoàn cảnh đó và không bao giờ mất đi niềm vui sống của họ.

Một thay đổi nhỏ trong quan điểm của chúng ta có thể tạo ra phép màu. Chúng ta nên biết ơn vì chúng ta còn sống. Chúng ta nên làm tất cả những gì chúng ta cần làm để bảo vệ và giúp đỡ lẫn nhau.

KHÔNG CÓ CÁI GÌ GỌI LÀ “TO.A.NG” Ở ĐÂY CẢ.

Đà Nẵng không to.a.ng, Hà Nội không to.a.ng, TP.HCM không to.a.ng và Quảng Nam cũng không to.an.g!

Cái chúng ta cần làm bây giờ là bình tĩnh, chỉ nên mua khẩu trang và đồ dùng vừa đủ, tin tưởng vào Chính Phủ và thực hiện tốt các khuyến cáo của Bộ Y Tế, trước mắt là vì bản thân, sau là vì người thân, và cuối cùng là vì xã hội.

Thông điệp này nên tiếp cận mọi người. Xin hãy giúp tôi lan tỏa nó.

St. Trần Bích Ngọc

Hình ảnh: Người phụ nữ Việt Nam trong ch.i.ế.n t.r.a.n.h – Luôn b.ị .h.ã.m h.i.ế.p. và .l.à.m n.h.ụ.c. bởi quân lính Mỹ

Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son