Tổng số lượt xem trang

Trung ương bàn về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia

 

Thông tin về ngày làm việc thứ sáu (8/10/2022) Hội nghị 6 khóa XIII, Văn phòng TƯ Đảng cho biết, định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia là một nội dung được Ban Chấp hành TƯ tập trung thảo luận.

Trung ương bàn về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia - 1

Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (ảnh: VGP).

Cụ thể, buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường thảo luận Đề án định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng nghiên cứu tài liệu cho ý kiến vào báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ năm đến Hội nghị lần thứ sáu và báo cáo công tác tài chính đảng.

Sau đó, Bộ Chính trị họp cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình các nội dung Trung ương thảo luận về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025; Đề án định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Minh Hằng

Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son