Tổng số lượt xem trang

Thay đổi về lệ phí cấp, đổi biển số ô tô, xe máy [Dự kiến]

 Mức thay đổi lệ phí cấp biển số ô tô, xe máy là nội dung đang được lấy ý kiến tại Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, thay thế Thông tư số 229/2016/TT-BTC.

Thay đổi lệ phí cấp biển số ô tô, xe máy

Cụ thể mức lệ phí cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký kèm biển số theo đề xuất tại Dự thảo như sau:

STT

Chỉ tiêu

Khu vực I

Khu vực II

Khu vực III

I

Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kèm theo biển số

 

 

 

1

Ô tô, trừ (trừ ôtô chở người từ 9 chỗ trở xuống, sơ mi rơ moóc, rơ móc đăng ký rời)

500.000

150.000

150.000

2

xe ôtô chở người từ 9 chỗ trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up)

20 triệu

1 triệu

200.000

3

Sơ mi rơ moóc, rơ móc đăng ký rời

200.000

150.000

150.000

4

Xe máy

 

 

 

a

Trị giá từ 15 triệu trở xuống

1 triệu

200.000

150.000

b

Trị giá từ 15-40 triệu đồng

2 triệu

400.000

150.000

c

xe có giá trị trên 40 triệu đồng

4 triệu

150.000

150.000

d

xe máy 3 bánh chuyên dùng cho người tàn tật

50.000

50.000

50.000

II

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số 

 

 

1

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký kèm theo biển số 

 

 

 

Ô tô, xe máy (trừ xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up), xe máy di chuyển từ khu vực có mức thu thấp về khu vực có mức thu cao) 

 

150.000

2

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký không kèm theo biển số xe máy.

 

50.000

3

Cấp đổi biển số

100.000

III

Cấp giấy chứng nhận đăng ký và biển số tạm thời (xe ô tô và xe máy)

 

1

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời và biển số tạm thời bằng giấy

50.000

2

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời và biển số tạm thời bằng kim loại

150.000

 

Như vậy, có thể thấy đối với xe ôtô chở người từ 9 chỗ trở xuống (gồm cả xe con pick-up), lệ phí có mức thống nhất là 20 triệu đồng/lần/xe (khu vực I), thay vì từ 2 - 20 triệu đồng/lần/xe như hiện hành. Đối với các khu vực II và III, mức lệ phí giữ nguyên như hiện hành, là 1 triệu đồng/lần/xe và 200.000 đồng/lần/xe. Sơ mi rơ moóc, rơ móc đăng ký rời dự kiến mức lệ phí là 200.000 đồng (khu vực I) và 150.000 đồng (khu vực II và III).Đối với xe máy, lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tính theo giá trị xe và theo khu vực.

Xe máy trị giá 15 triệu trở xuống có mức lệ phí là 1 triệu đồng/xe/lần thay vì 500.000 đồng như trước, khu vực II giữ nguyên 200.000 đồng/xe/lần và mức phí áp dụng với kh vực III là 150.000 đồng thay vì 50.000 đồng như trước.

Đối với xe có giá trị trên 40 triệu đồng, mức lệ phí được quy định thống nhất là 4 triệu đồng (khu vực I) thay cho quy định hiện hành là mức thu từ 2-4 triệu đồng. Giữ nguyên là 800.000 đồng/lần/xe đối với khu vực II và khu vực III có mức là 150.000 đồng/lần/xe. Riêng xe máy 3 bánh chuyên dùng cho người tàn tật vẫn áp dụng chung mức lệ phí 50.000 đồng cho cả 3 khu vực.Lưu ý về quy định khu vực như sau:

Khu vực: Khu vực I gồm thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

- Khu vực II gồm các thành phố trực thuộc trung ương (trừ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh), các thành phố trực thuộc tỉnh và các thị xã;

- Khu vực III gồm các khu vực khác ngoài khu vực I và khu vực II nêu trên. 

Các trường hợp được miễn lệ phí cấp, đổi biển số

Tại Điều 6 của Dự thảo cũng quy định các trường hợp được miễn lệ phí gồm:

- Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự…

-  Viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự, nhân viên hành chính kỹ thuật của cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan lãnh sự nước ngoài…

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài khác (cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế liên chính phủ ngoài hệ thống liên hợp quốc, cơ quan đại diện của tổ chức phi chính phủ, các đoàn của tổ chức quốc tế, thành viên của cơ quan và tổ chức khác)…

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân ở khu vực nào thì nộp lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông theo mức thu tương ứng với khu vực đó.- Tổ chức nộp lệ phí theo địa chỉ nơi đóng trụ sở ghi trong đăng ký kinh doanh.

- Cá nhân nộp lệ phí theo địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

Ôtô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (gồm cả xe con pick-up), xe máy chuyển từ khu vực có mức nộp lệ phí thấp về khu vực có mức thu cao (không phân biệt đổi chủ tài sản hay không) phải nộp lệ phí theo mức thu cấp mới.

Ôtô, xe máy của cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký và biển số tại khu vực có mức lệ phí thấp, chuyển về nơi có mức cao do công tác hoặc chuyển hộ khẩu nhưng không thay đổi chủ tài sản và có đầy đủ thủ tục, thì áp dụng mức thu cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số quy định mới.

Trị giá xe máy làm căn cứ áp dụng mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký và biển số là giá tính lệ phí trước bạ tại thời điểm đăng ký.

Bùi Kiên

Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son