Tổng số lượt xem trang

Từ 19/03/2023: Phải mở tài khoản hoặc sổ ghi chép khi tiếp nhận tiền công đức

 Tiếp nhận tiền công đức phải mở tài khoản là một trong những nội dung nổi bật, đáng chú ý tại Thông tư 04/2023 của Bộ Tài chính về thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức.

Tiếp nhận tiền công đức phải mở tài khoản

Điều 9 Thông tư 04/2023 của Bộ Tài Chính cũng đã quy định rõ việc tiếp nhận tiền công đức, tài trợ

Theo đó, khi tiếp nhận tiền công đức phải mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại nhằm phản ánh việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội theo hình thức chuyển khoản, phương thức thanh toán điện tử.

Bên cạnh đó, Điều luật này còn quy định về việc tiếp nhận công đức bằng các hình thức khác như sau:

Nếu tiếp nhận tiền công đức bằng tiền mặt

  • Cử người tiếp nhận, mở sổ ghi chép đầy đủ số tiền đã tiếp nhận.
  • Nếu có tiền trong hòm công đức thực hiện kiểm đếm, ghi tổng số tiền tiếp nhận định kỳ hằng ngày hoặc hằng tuần.
  • Tiến hành thu gom để kiểm đếm hoặc bỏ vào hòm công đức để kiểm đếm chung đối với các khoản tiền đặt không đúng nơi quy định, không phù hợp với việc thực hiện nếp sống văn minh tại di tích.

Với số tiền mặt tạm thời chưa sử dụng thì gửi vào tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để bảo đảm việc quản lý an toàn, minh bạch các khoản công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội đã tiếp nhận.Nếu tiếp nhận giấy tờ có giá

- Mở sổ ghi tên giấy tờ có giá, số tiền ghi trên giấy tờ có giá và tổ chức phát hành.

Chủ sở hữu hoặc cá nhân, tổ chức được giao quản lý, sử dụng di tích chịu trách nhiệm về quản lý và sử dụng giấy tờ có giá, gồm thanh toán trước hạn hoặc thanh toán khi đến hạn (tùy theo yêu cầu quản lý và nguyện vọng của tổ chức, cá nhân hiến, tặng cho (nếu có)).

Nếu tiếp nhận kim khí quý, đá quý

- Mở sổ ghi tên kim khí quý, đá quý và giá trị tương ứng theo tài liệu tổ chức, cá nhân hiến, tặng cung cấp.

Tùy theo yêu cầu quản lý và nguyện vọng của tổ chức, cá nhân hiến, tặng cho (nếu có), tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, sử dụng di tích chịu trách nhiệm về quản lý và sử dụng kim khí quý, đá quý, gồm tổ chức bán đấu giá, bán cho ngân hàng thương mại hoặc đưa vào lưu giữ, trưng bày tại di tích.

Với di tích đồng thời là cơ sở tôn giáo như chùa, nhà thờ, thánh đường, trụ sở tổ chức tôn giáo và di tích đồng thời là cơ sở tín ngưỡng như đình, đền, miếu, nhà thờ họ… thì người đại diện tự quyết định và chịu trách nhiệm về tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ bà phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Vì sao nên quản lý tiền công đức?

Thông tư 04 năm 2023 của Bộ Tài Chính là văn bản pháp luật đầu tiên quy định về vấn đề quản lý thu, chi tiền công đức.

Quy định quản lý tiền công đức ra đời xuất phát từ việc có nhiều tranh luận lẫn mâu thuẫn cũng như các sai phạm liên quan đến vấn đề tiền công đức không được kiểm toán từ trước đến nay tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Theo khoản 1 Điều 10 Thông tư 04 việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ góp phần vào bảo vệ, phát huy giá trị di tích và hoạt động lễ hội…đồng thời nhằm đảm bảo cho việc tiếp nhận, quản lý tiền công đức, tài trợ được an toàn, thuận tiện hơn.Trước đây dự thảo Thông tư này đã qua nhiều lần chỉnh sửa. Đầu tiên, Bộ Tài chính chỉ đề xuất khi số tiền công đức từ 100 triệu đồng thì cơ sở quản lý di tích phải nộp vào tài khoản ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước tuy nhiên đề xuất này được bỏ sau đó.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã gửi văn bản góp ý Dự thảo Thông tư này vào tháng 4/2022, cho rằng tiền công đức, tiền tài trợ cho di tích do tổ chức tôn giáo sở hữu hay tiền tài trợ lễ hội do tổ chức tôn giáo tổ chức là tài sản hợp pháp, thuộc sở hữu riêng của tổ chức tôn giáo, được Nhà nước bảo hộ, cũng không phải là loại tài sản phải đăng ký theo Bộ luật Dân sự 2015 nên không phải công khai.

Bùi Kiên

Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son