Tổng số lượt xem trang

Bóc mẽ hành động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc


Thời gian qua, các thế lực phản động, thù địch đã tăng cường các hoạt động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Điển hình là, chúng đã thành lập các hội nhóm “xã hội dân sự” người Mông và đẩy mạnh thu thập tin tức, tuyên truyền, lôi kéo học sinh, sinh viên, trí thức người Mông; đồng thời, dùng chính các hội nhóm, con người này để xúi giục, lôi kéo, kích động đồng bào dân tộc Mông tụ tập, biểu tình đòi thành lập cái gọi là Vương quốc Mông, nhằm gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đây là hành động nguy hiểm, thâm độc, xảo quyệt cần bị bóc mẽ, vạch trần.
Khối đại đoàn kết toàn dân (hình ảnh minh họa)

Có thể thấy rằng, các thế lực thù địch tập trung vào đối tượng học sinh, sinh viên, trí thức người Mông bởi vì: Họ là những người tiến bộ, được học hành, có kiến thức song phần lớn công tác, đi học xa gia đình, thôn, bản, xa sự quản lý của chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, những tác động của xã hội, công tác nắm, quản lý cán bộ, học sinh, sinh viên của các cơ quan, tổ chức, nhà trường có lúc chưa chặt chẽ, v.v. Đây sẽ là cơ hội thuận lợi để các thế lực phản động, thù địch tiếp cận, mua chuộc, lôi kéo thông qua việc cung cấp vật chất, tiền bạc, vẽ ra viễn cảnh tốt đẹp với họ khi cái gọi là Vương quốc Mông được thành lập. Nếu nhận thức đơn giản, hám của cải, vật chất, danh lợi, họ sẽ mù quáng tin, làm theo sự sắp đặt của chúng. Còn với đồng bào Mông do nhận thức, trình độ dân trí còn hạn chế, đời sống còn gặp nhiều khó khăn nên trước việc “rỉ tai”, khuyên nhủ, tuyên truyền, vận động của chính những con em đồng bào mình cùng những vật chất mà bọn chúng “trả công” thì đồng bào rất dễ tin, hành động theo dẫn đến tụ tập đông người, rủ nhau đi biểu tình, gây rối, v.v.

Để bóc mẽ, vạch trần, đập tan âm mưu của các thế lực phản động, thù địch, thiết nghĩ, cấp ủy, chính quyền các địa phương, cơ sở cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vạch trần âm mưu, thủ đoạn thâm độc, xảo quyệt của chúng. Cùng với đó, quan tâm, thực hiện tốt các chế độ, chính sách phát triển kinh tế, an sinh, xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số công tác ở cơ sở. Đồng thời, phát huy vai trò của lực lượng vũ trang trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, làm công tác dân vận, thực hiện tốt ba cùng, bốn cùng với đồng bào để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đồng bào làm ăn, phát triển kinh tế, là chỗ dựa tin cậy cho đồng bào để qua đó nắm chắc tình hình địa bàn,
         Chủ động phát hiện, vạch mặt chân tướng, bộ mặt của các thế lực phản động, thù địch trước nhân dân, đồng bào. Về phía các cơ quan, tổ chức, nhà trường có con em đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào Mông học tập, công tác tăng cường công tác quản lý, giáo dục để nâng cao cảnh giác, kịp thời ngăn chặn những tư tưởng lệch lạc, biểu hiện sai trái cũng như hành động móc nối của các thế lực phản động, thù địch.
         Nguồn: ST
Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son