Tổng số lượt xem trang

Ông Phó Giáo sư và chuyện bắt Tuấn Khỉ

chủ quan của ai đó. Và điều quan trọng là chúng ta đã làm được cái điều mà dư luận, người quan tâm kỳ vọng là bắt được h.ung th.ủ q.uy án hoặc ngăn chặn được những hệ quả có thể xảy ra thời gian tới.
Và trên thực tế đây không phải là lần đầu tiên một vụ việc dù cho bình thường đến cỡ nào thời gian bắt đối tượng quy án diễn ra gần 15 ngày. Vậy nhưng với cách thức tách bạch khái niệm “dân” với một kẻ nguyên là sỹ quan Công an, ông PGS.TS này đã đặt ra những câu hỏi có phần có chủ đích…
Không hiểu rằng khái niệm “Dân” được ông PGS.TS này nói ra là ai, trong vụ việc nào? Còn nếu ông nói khái niệm “Dân” này trong vụ việc đám thảo khấu Đồng Tâm hôm 9/1/2020 thì có lẽ đấy là một sự đánh tráo có động cơ và hoàn toàn có vấn đề thực sự… Bởi, từ sau những hành vi chuẩn bị có tổ chức để chống đối lực lượng chức năng; sau khi nhận tiền và liên hệ đám bên ngoài để đeo bám, khiếu kiện và cố tình làm lớn chuyện thì họ (đám dân cực đoan tại Đồng Tâm) không còn là “DÂN”; họ đã chuyển sang một trạng thái khác, không còn được hưởng những quyền lợi của một người dân thực thụ…
Và một khi họ không còn là Dân và chuyển biến sang địa hạt tội phạm thì xin thưa, họ và Tuấn Khỉ không khác gì với nhau… Việc bắt giữ và xử lý chúng đều được đặt ra như nhau. Đó cũng là lý do tại sao có những điểm tương đồng giữa hai vụ việc này như đều tiến hành tấn công vào buổi đêm (đơn giản đó là vấn đề thời cơ)….
Những gì được nói ra, càng cho thấy việc PGS.TS bị khinh bỉ, bị đặt những dấu hỏi lớn hoàn toàn không phải là điều gì đó thái quá hay khó hiểu!

Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son