Tổng số lượt xem trang

"Tại sao HĐND tỉnh thành không biết sai phạm mua bán thiết bị y tế?"

 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ băn khoăn tại sao qua công tác giám sát, HĐND các tỉnh thành không biết những sai phạm trong mua bán thiết bị, vật tư y tế, mà phải thông qua điều tra mới được làm rõ?

Ngày 21/2, phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác HĐND các tỉnh thành, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong điều kiện bị tác động, ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, nhưng với tỷ lệ 99,60% cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu, ngày bầu cử 23/5/2021 đã thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

Dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhất là tại Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nam... nhưng HĐND tỉnh, thành phố đã tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất, kiện toàn tổ chức bộ máy HĐND, đồng thời xem xét, quyết định một số giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và duy trì phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội…

Tại sao HĐND tỉnh thành không biết sai phạm mua bán thiết bị y tế? - 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Doãn Tấn).

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, trong năm 2021, HĐND các tỉnh thành đã thực hiện tốt hoạt động giám sát; đồng thời đổi mới, nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn, tổ chức nhiều hoạt động giám sát chuyên đề.

Ông Vương Đình Huệ cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã huy động sự vào cuộc hầu như tất cả HĐND và đoàn đại biểu Quốc hội cấp tỉnh thành thực hiện 4 chuyên đề giám sát tối cao. "Mặc dù phạm vi giám sát rộng, nhưng vừa qua UBTVQH quyết định mỗi một cuộc giám sát đi không quá 5 địa phương, chứ không nhất thiết phải dàn hàng ngang đi địa phương, bộ ngành", Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, trong năm 2021, HĐND tỉnh thành luôn quán triệt và tổ chức thực hiện tốt chủ trương của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH, Chính phủ; việc hướng dẫn, chỉ đạo sâu sát, toàn diện, kịp thời của UBTVQH, triển khai quyết liệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và Đại hội Đảng bộ các cấp, bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách khắc nghiệt, cam go của đại dịch Covid-19.

Bên cạnh kết quả đạt được, theo Chủ tịch Quốc hội, chất lượng kỳ họp của HĐND, hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND có lúc, có nơi còn bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu và kỳ vọng của nhân dân, cử tri.

Hiệu quả của công tác giám sát nhìn chung còn hạn chế; hoạt động giám sát chuyên đề, tái giám sát còn ít. Hoạt động giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND có nơi, có lúc còn hình thức, chất lượng thấp.

Còn để xảy ra sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước, tài sản công, đầu tư công, nhất là lĩnh vực đất đai, quản lý tài nguyên, môi trường; trong việc huy động, quản lý và phân bổ các nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong việc mua sắm, đấu thầu thuốc, thiết bị, vật tư y tế (điển hình là sai phạm có liên quan đến vụ án tại Công ty Việt Á).

Ông Vương Đình Huệ cho biết, Nghị quyết 30 của Quốc hội và Chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết rất cụ thể về việc mua sắm công, nhất là trong lĩnh vực thuốc, kit test, trang thiết bị y tế. "Bên cạnh một số địa phương làm rất tốt thì tại sao một số địa phương không mua sắm được, không dám mua?", Chủ tịch Quốc hội băn khoăn.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Quốc hội, không ít địa phương mua thiết bị, vật tư y tế thì lại có sai phạm. "Sai phạm phát hiện qua điều tra và công tác của các cơ quan chức năng, chứ chưa thấy vai trò giám sát tại chỗ của HĐND. Qua chỗ này cũng phải rà soát lại, rồi rút kinh nghiệm cụ thể. Những việc như vậy tại sao chúng ta không biết được. Mình là cơ quan dân cử, giám sát thường xuyên ở dưới. Đấy là vấn đề chúng ta cần phải suy nghĩ!", Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Tại sao HĐND tỉnh thành không biết sai phạm mua bán thiết bị y tế? - 2

Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành (Ảnh: Doãn Tấn).

Về phương hướng nhiệm vụ trong năm 2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND, chất lượng hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh, thành phố cả về tổ chức và đảm bảo thi hành Hiến pháp và pháp luật; xây dựng chính quyền trong công tác nhân sự, lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm.

Quyết định các vấn đề quan trọng trong các lĩnh vực và giám sát việc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, thành phố; giám sát hoạt động của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án Nhân dân, Viện kiểm sát cùng cấp, các Ban của HĐND, giám sát văn bản quy phạm pháp luật của UBND cùng cấp và văn bản của HĐND cấp huyện.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu kịp thời ban hành các nghị quyết để tổ chức thực hiện và giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, đầu tư công năm 2022, các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là Chương trình phòng, chống dịch Covid-19…

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, thường trực cấp ủy đối với tổ chức hoạt động của HĐND; chủ động tham mưu với cấp ủy trong việc kiện toàn các chức danh còn thiếu so với quy định và công tác quy hoạch đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách nhiệm kỳ 2026-2031.

Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son