Tổng số lượt xem trang

Bộ Công an đề xuất cấp căn cước công dân cho trẻ dưới 6 tuổi

 

Dự thảo Luật Căn cước công dân (CCCD) mới đề xuất trẻ dưới 6 tuổi nhưng chưa đăng ký khai sinh thì được cấp CCCD đồng thời khi đăng ký khai sinh.

Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Luật CCCD (sửa đổi) để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Dự thảo này bổ sung một số quy định như: cấp CCCD cho công dân Việt Nam dưới 14 tuổi, cấp giấy chứng nhận CCCD cho người gốc Việt Nam. Theo đó, đối với người từ đủ 14 tuổi trở lên thì trình tự, thủ tục cấp cơ bản không thay đổi và sẽ bắt buộc cấp CCCD. Còn việc cấp CCCD cho người dưới 14 tuổi sẽ thực hiện theo nhu cầu.

Bộ Công an đề xuất cấp căn cước công dân cho trẻ dưới 6 tuổi - 1

Dự thảo Luật Căn cước công dân (CCCD) mới đề xuất trẻ dưới 6 tuổi nhưng chưa đăng ký khai sinh thì được cấp CCCD đồng thời khi đăng ký khai sinh. (Ảnh: Bộ Công an).

Đáng chú ý, đối với công dân là trẻ em dưới 6 tuổi nhưng chưa đăng ký khai sinh thì thực hiện cấp thẻ căn cước đồng thời khi đăng ký khai sinh. Trường hợp công dân là trẻ em đã đăng ký khai sinh thì cha, mẹ hoặc người giám hộ đến cơ quan quản lý căn cước làm thủ tục cấp thẻ.

Tuy nhiên, trẻ dưới 6 tuổi thì không thu nhận thông tin sinh trắc học. Công dân là trẻ em đủ 6 tuổi trở lên thì cha, mẹ hoặc người giám hộ phải đưa đến cơ quan quản lý căn cước để thu nhận ảnh khuôn mặt khi thực hiện thủ tục cấp CCCD.

Cũng theo dự thảo, Bộ Công an đề xuất tích hợp vào CCCD một số thông tin có tính ổn định, được sử dụng thường xuyên của công dân ngoài thông tin trong cơ sở dữ liệu CCCD. Mục đích là để thẻ gắn chip có giá trị tương đương xuất trình các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp. Những dữ liệu này gồm: Thông tin về thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, bằng lái xe, văn bằng, chứng chỉ, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn...

Ngoài ra, dự thảo luật còn quy định chuyển tiếp theo hướng: chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng đã được cấp trước ngày luật này có hiệu lực thi hành thì được sử dụng đến hết ngày 31/12/2024. Các loại giấy tờ khác đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân vẫn nguyên hiệu lực pháp luật.

Dự thảo Luật CCCD (sửa đổi) cũng bổ sung quy định nghiêm cấm mua bán, trao đổi, chia sẻ, chiếm đoạt, sử dụng trái phép thông tin dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu CCCD, phù hợp với định hướng quản lý CCCD.

Minh Triết

Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son