Tổng số lượt xem trang

Hướng dẫn mới về thủ tục chi tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động

 

Tỉnh Thanh Hóa đã công bố danh mục 2 thủ tục hành chính mới về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và quay trở lại thị trường lao động.

Ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định  công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Hướng dẫn mới về thủ tục chi tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động - 1

Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ tối đa 1,5 triệu đồng trong 3 tháng, người quay trở lại thị trường lao động có thể nhận mức hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng tiền thuê nhà (Ảnh: T.T).

Trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh Thanh Hóa công bố danh mục 2 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Theo đó, đối với danh mục thủ tục hành chính mới ban hành là hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động được giải quyết trong vòng 4 ngày làm việc (kể từ ngày UBND cấp huyện nhận được đơn đề nghị, hồ sơ theo quy định); 6 ngày làm việc (khi thực hiện trực tuyến liên thông với Bảo hiểm xã hội).

Địa điểm thực hiện các danh mục thủ tục hành chính nêu trên là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND cấp huyện. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15/8.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính gửi Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để xây dựng quy trình điện tử trước ngày 27/5.

An Sinh

Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son