Tổng số lượt xem trang

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng tăng củng cố niềm tin của nhân dân

 

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII thành công tốt đẹp sau.

Theo dõi hội nghị, cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Bến Tre đồng tình, ủng hộ rất cao, ngày càng tin tưởng sâu sắc đường lối lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; qua đó làm trong sạch bộ máy, đưa đất nước ngày càng phát triển.

Nghiên cứu các nội dung tại Hội nghị qua các phương tiện thông tin đại chúng, anh Lê Trung Hiếu, đảng viên Chi bộ ấp Hòa (xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) cho rằng, các vấn đề đưa ra thảo luận, lấy ý kiến tại Hội nghị rất trúng và đúng trong tình hình hiện nay. Trong đó, việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII là một trong những nội dung đổi mới rất quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng.

Qua đó cho thấy, Hội nghị đã phát huy tinh thần dân chủ, giúp các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm tự nhìn nhận lại mình để điều chỉnh, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao trách nhiệm nêu gương, trình độ, năng lực công tác, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Bộ Chính trị có thêm thông tin để đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Tâm đắc về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Đảng viên Lê Trung Hiếu cho rằng, chưa bao giờ công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lại được chỉ đạo một cách mạnh mẽ, bài bản, đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả rõ rệt như thời gian gần đây. Theo anh, việc “không có vùng cấm” trong xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm và chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở toàn bộ 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từng bước khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trước đây. Công tác này đã để lại dấu ấn nổi bật, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội và củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Đảng viên Lê Trung Hiếu bày tỏ tin tưởng, sau Hội nghị này, với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, toàn Đảng, toàn dân sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn; năng động, sáng tạo hơn nữa để sáng suốt nắm bắt mọi thời cơ, thuận lợi; vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức; hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho cả nhiệm kỳ khóa XIII.

Theo bà Võ Thị Thanh Mai, Bí thư Chi bộ Trường Tiểu học Nguyễn Ngọc Thăng, thuộc Đảng bộ xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, từ đầu nhiệm kỳ tới nay, tình hình thế giới có nhiều biến động, đại dịch COVID-19… đã ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế – xã hội của đất nước. Tuy trong khó khăn, nhưng các lĩnh vực văn hoá, xã hội vẫn tiếp tục được quan tâm chăm lo, đầu tư phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng, rõ rệt. Các cấp, các ngành và toàn hệ thống chính trị ngày càng nhận thức đúng đắn hơn và hành động tích cực, có hiệu quả hơn đối với vấn đề phát triển văn hoá, xã hội theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Phát triển toàn diện, đồng bộ kinh tế và xã hội; kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hoá, xã hội; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng chính sách, từng bước đi.

Bí thư Chi bộ Trường Tiểu học Nguyễn Ngọc Thăng cũng đồng thuận cao với những chuyển biến rất tích cực, với nhiều dấu ấn nổi bật trong việc kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn hơn giữa “xây” và “chống”, toàn diện hơn trên các mặt công tác xây dựng Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng tiếp tục được đổi mới, tăng cường trên cơ sở ban hành có chất lượng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ nhiều quy định mới của Đảng, đã góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Điều này thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Đảng trong tiến hành công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng thật trong sạch, vững mạnh.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được cùng với việc quán triệt sâu sắc bài học kinh nghiệm quý báu về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chi bộ Trường Tiểu học Nguyễn Ngọc Thăng sẽ chủ động tổ chức nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; đưa nội dung giáo dục chính trị tư tưởng thành một nội dung quan trọng trong sinh hoạt chi bộ định kỳ, trong họp hội đồng sư phạm, sinh hoạt thường xuyên của các đoàn thể. Đồng thời, Chi bộ nắm bắt chính xác diễn biến tình hình chính trị tư tưởng của đội ngũ cán bộ quản lý, đảng viên, đánh giá đúng thực chất nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng của chi bộ, nhà trường và các đoàn thể nhằm đổi mới, làm tốt hơn công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh.

Bên cạnh đó, Chi bộ tập trung việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đảm bảo lãnh đạo toàn diện, chú trọng vào các vấn đề trọng tâm, lấy hiệu quả công việc làm thước đo chất lượng lãnh đạo của chi bộ; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng kế hoạch tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới; lãnh đạo việc phân tích và đánh giá chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng cuối năm đúng thực chất. Trong công tác tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Chi bộ chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm, thực hiện đúng quy trình, bám sát những vấn đề trọng tâm, lấy ngăn ngừa làm chính, nhằm nâng cao sức chiến đấu, tính tiên phong của mỗi đảng viên.

(Theo TTXVN)

Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son