Tổng số lượt xem trang

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Quy định về kỷ luật khai trừ Đảng

 Quy định về kỷ luật Đảng của Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII nêu rõ, khi đảng viên vi phạm nghiêm trọng đến mức phải khai trừ thì phải khai trừ, không áp dụng biện pháp xoá tên, không chấp nhận việc xin ra khỏi Đảng.


Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa thay mặt T.Ư ký ban hành Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng của T.Ư khóa XIII

Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII vừa ban hành Quy định số 22 QĐ/TW ngày 28.7.2021 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (Quy định 22). Quy định do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành T.Ư ký ban hành.

So với quy định Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26.7.2016 của T.Ư khóa XII cùng về nội dung này, Quy định 22 có nhiều điểm mới.

Cụ thể, Quy định 22 quy định một điều riêng về nguyên tắc trong kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Trong đó nêu rõ, mọi tổ chức đảng và đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng và đều phải chịu sự kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, không có ngoại lệ.

Quy định 22 cũng nêu rõ nguyên tắc: kiểm tra, giám sát phải kịp thời phát hiện nhân tố mới, tích cực để phát huy, phải bảo vệ cái đúng, bảo vệ người tốt, cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Đồng thời, phải chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên ngay từ khi còn mới manh nha, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng.

Khi các vụ việc vi phạm được phát hiện, phải cương quyết xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời đề răn đe và giáo dục.

Quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát, và kỷ luật Đảng cũng bổ sung một điều về giải thích từ ngữ.

Trong đó, đáng lưu ý nhất là quy định về quyền, trách nhiệm của đối tượng kiểm tra giám sát. Theo đó, Quy định 22 yêu cầu, các đối tượng kiểm tra, giám sát không để lộ nội dung kiểm tra, giám sát cho tổ chức, cá nhân không có trách nhiệm biết; không được sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình, thu phát sóng khi làm việc với chủ thể kiểm tra, giám sát.

Quy định cũng cho phép các đối tượng kiểm tra, giám sát được sử dụng bằng chứng, chứng cớ liên quan đến nội dung kiểm tra, giám sát để báo cáo giải trình; bảo lưu ý kiến và đề nghị tổ chức đảng có thẩm quvền xem xét lại nhận xét, đánh giá, kết luận, quyết định đối với mình hoặc việc thực hiện nguyên tắc, quy trình, thủ tục, nội dung, yêu cầu, trách nhiệm, thẩm quyền của chủ thể kiểm tra, giám sát.

Khai trừ Đảng với người bị truy nã không cần theo quy trình

Một điểm mới khác trong Quy định 22 vừa được ban hành là các nguyên tắc thi hành kỷ luật Đảng đã bổ sung quy định khi đảng viên chính thức vi phạm nghiêm trọng đến mức phải khai trừ thì phải kỷ luật khai trừ, không áp dụng biện pháp xoá tên, không chấp nhận việc xin ra khỏi Đảng.

Bên cạnh đó, Quy định cũng nêu rõ, khi kỷ luật một tổ chức đảng phải xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với những đảng viên vi phạm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu tổ chức đảng.

Trong các quy định về thi hành kỷ luật Đảng đối với đảng viên vi phạm pháp luật, một số quy định cũng được nêu chi tiết hơn.

Cụ thể, Quy định 22 nêu rõ, đảng viên khi bị khởi tố, truy tố hoặc bị tạm giam hoặc cơ quan thanh tra, kiểm toán cung cấp nội dung vi phạm pháp luật thì thì tổ chức đảng có thẩm quyền chủ động, kịp thời kiểm tra, kết luận và xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên có vi phạm đến mức phải xử lý, không chờ kết luận hoặc tuyên án của toà án hoặc kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm toán.

Việc cho phép sử dụng các nội dung vi phạm pháp luật do cơ quan thanh tra, kiểm toán cung cấp để chủ động kiểm tra, kết luận và xử lý kỷ luật đảng viên mà không cần chờ tuyên án của tòa hoặc kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm toán là điểm mới so với quy định năm 2016.

Bên cạnh đó, Quy định 22 cũng bổ sung quy định, đảng viên bị truy nã thì tổ chức đảng có thẩm quyền quyết định khai trừ hoặc xóa tên trong danh sách đảng viên (đối với đảng viên dự bị) mà không cần theo quy trình thi hành kỷ luật. Đây cũng là điểm mới mà quy định trước đó chưa có.

Theo Quy định mới ban hành, quy định có hiệu lực từ 28.7.2021 và thay thế cho Quy định 30 năm 2016.

Minh Triết

Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son