Tổng số lượt xem trang

Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh trường phái "ngoại giao cây tre Việt Nam"

 "Thân gầy guộc lá mong manh, mà sao nên lũy nên thành tre ơi" - Tổng Bí thư trích dẫn và nhấn mạnh trường phái ngoại giao Việt Nam rất độc đáo, từ đây có thể gọi là "ngoại giao cây tre Việt Nam".

Sáng 14/12, tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Đối ngoại toàn quốc. Tổng Bí thư nhấn mạnh, đây là hội nghị có ý nghĩa lịch sử, là hội nghị đầu tiên do Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo tổ chức về đối ngoại để bàn về đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân của cả hệ thống chính trị.

Giải quyết tốt đối nội - đối ngoại

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Hội nghị đối ngoại toàn quốc diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng toàn dân và toàn quân ta đang phấn đấu triển khai nghị quyết Đại hội Đảng XIII một cách rất đồng bộ, toàn diện, trên tất cả lĩnh vực đối nội và đối ngoại.  

Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh trường phái ngoại giao cây tre Việt Nam - 1

Nhấn để phóng to ảnh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Mạnh Quân).

Tổng Bí thư cho biết hội nghị ngày hôm nay là để cùng nhìn lại việc triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và bàn những giải pháp mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Hiện tại, đất nước ta đang có nhiều chuyển biến thuận lợi, thời cơ lớn nhưng cũng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức gay gắt hơn so với dự báo. Đại dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, tác động nhiều mặt, gây ra nhiều tổn thất nặng nề đối với nhiều quốc gia, dân tộc, trong đó có nước ta. Dưới sự lãnh đạo kịp thời, đúng đắn của Đảng, sự phối hợp đồng bộ, triển khai quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, chúng ta đã cơ bản kiểm soát được đại dịch, bước vào trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 để phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh trường phái ngoại giao cây tre Việt Nam - 2

Nhấn để phóng to ảnh

Đây là hội nghị đối ngoại đầu tiên trong lịch sử, do Bộ Chính trị và Ban Bí thư chủ trì (Ảnh: Mạnh Quân).

Sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc với yêu cầu rất cao trong thời kỳ mới, đòi hỏi chúng ta phải phát huy cao độ nội lực, kết hợp với ngoại lực, quyết tâm tận dụng mọi thời cơ thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn thách thức để phát triển đất nước nhanh và bền vững.

"Đối ngoại và đối nội như hai cánh của một con chim, hai vấn đề này đòi hỏi sự phối hợp rất nhịp nhàng với nhau. Bất kỳ quốc gia, dân tộc nào trong quá trình hình thành và phát triển đều phải xử lý hai vấn đề cơ bản, đó là đối nội và đối ngoại" - Tổng Bí thư ví von hình ảnh và cho rằng hai vấn đề này có mối quan hệ hữu cơ, biện chứng, hỗ trợ lẫn nhau, tạo thế và lực cho nhau, gắn kết và đan xen ngày một chặt chẽ với nhau, nhất là trong điều kiện toàn cầu hóa phát triển mạnh mẽ vào sâu rộng như hiện nay.

Ngoại giao cây tre Việt Nam

Tổng Bí thư nhấn mạnh tới quan điểm chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Việt Nam, người đã đặt nền móng trực tiếp và chỉ đạo, dẫn dắt sự phát triển của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quán triệt, phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ, biết mình, biết người; luôn làm chủ tình thế, đặc biệt coi trọng xử lý quan hệ với các nước, nhất là các nước láng giềng, chủ động giữ thể diện cho nước lớn, cương - nhu kết hợp vì lợi ích tối cao của dân tộc.

Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh trường phái ngoại giao cây tre Việt Nam - 3

Nhấn để phóng to ảnh

Tổng Bí thư: "Ông cha ta luôn chú trọng hoạt động ngoại giao tạo ra bản sắc riêng rất độc đáo, hòa khí hòa hiếu, trọng nghĩa khí, đem đại nghĩa thắng hung tàn" (Ảnh: Mạnh Quân).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, hơn 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cơ sở vận dụng sáng tạo những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, kết thừa và phát huy bản sắc đối ngoại, ngoại giao và văn hóa dân tộc, tiếp thu có chọn lọc, tinh hoa văn hóa thế giới và tư tưởng tiến bộ của nhân loại, của thời đại, chúng ta đã xây dựng nên trường phái đối ngoại và ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo của thời đại Hồ Chí Minh.

Bên cạnh các cuộc chiến đấu ngoan cường, ông cha ta luôn chú trọng hoạt động ngoại giao tạo ra bản sắc riêng rất độc đáo, hòa khí hòa hiếu, trọng nghĩa khí, "đem đại nghĩa thắng hung tàn" - Tổng Bí thư trích Bình ngô Đại cáo của Nguyễn Trãi và cho rằng đây là nguyên tắc bất di bất dịch, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt để đất nước muôn thuở thái bình.

Tổng Bí thư nhắc lại dịp sang làm việc với Bộ Ngoại giao cách đây mấy năm và có ví ngoại giao chúng ta là "ngoại giao cây tre Việt Nam". "Thân gầy guộc lá mong manh, mà sao nên lũy nên thành tre ơi" - Tổng Bí thư trích dẫn và nhấn mạnh trường phái ngoại giao Việt Nam rất độc đáo và đặc sắc, từ đây có thể gọi là "ngoại giao cây tre Việt Nam".

Theo Tổng Bí thư, sở dĩ ông ví như vậy bởi sự đặc biệt của cây tre là rất mềm dẻo, rất kiên cường, thành cây tre, khóm tre, lũy tre.

"Khi là măng thì măng mọc thẳng, rồi đẻ ra thành khóm thành bụi, rễ chằng chịt với nhau… Rễ tre bám rất chắc với nhau, rất mềm mại. Khi chẻ lạt thì lạt mềm buộc chặt. Tôi mạnh dạn ví đường lối đối ngoại của chúng ta là trường phái riêng, tạm gọi là cây tre Việt Nam. Gốc vững chắc, cành uyển chuyển. Cây tre Việt Nam, mềm mại nhưng cứng cỏi, rất dẻo nhưng rất kiên cường" - Tổng Bí thư phân tích.

Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh trường phái ngoại giao cây tre Việt Nam - 4

Nhấn để phóng to ảnh

Tổng Bí thư ví đường lối đối ngoại của Việt Nam là trường phái riêng, tạm gọi là cây tre Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định, nền ngoại giao thấm đượm tâm hồn cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam đó là mềm mại khôn khéo nhưng rất kiên cường, quyết liệt, linh hoạt sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, kiên định can trường trước mọi thử thách khó khăn vì độc lập dân tộc, vì tự do hạnh phúc của nhân dân, đoàn kết nhân ái nhưng kiên quyết kiên trì bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, biết nhu biết cương, biết thời biết thế, biết mình biết người, biết tiến biết thoái, tùy cơ ứng biến, lạt mềm buộc chặt, mềm nắn rắn buông đúng theo trường phái rất riêng "ngoại giao cây tre Việt Nam". 

Châu Như Quỳnh

Theo Báo Dantri.com.vn

Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son