Tổng số lượt xem trang

Báo chốt Cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ sẽ bị xử phạt thế nào?

 

Khi CSGT lập chốt xử lý vi phạm giao thông trên các tuyến đường, tôi thấy nhiều tài khoản mạng xã hội xuất hiện việc báo chốt, chỉ điểm chốt Cảnh sát đang làm việc tại đâu, xử lý về vi phạm gì.

Việc báo chốt, chỉ điểm chốt lực lượng Cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ có bị xử phạt hay không và xử phạt mức như thế nào?

Trả lời

Bộ Công an cho biết, Điều 4, Điều 102 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử (sửa đổi, bổ sung tại Nghị đinh số 14/2022/NÐ-CP ngày 27/01/2022) quy định: Xử phạt vi phạm hành chính từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân; xử phạt vi phạm hành chính từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi vi phạm "Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật". 

Như vậy, những trường hợp báo chốt Cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ sẽ bị xử phạt theo quy định nêu trên.

Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son