Tổng số lượt xem trang

Gia đình hạnh phúc là nền tảng của quốc gia thịnh vượng

 Đây chính là thông điệp chính của văn bản Hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2024 vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

Theo nội dung văn bản số 474 /BVHTTDL-GĐ do Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ ký gửi các Bộ, ngành, tổ chức đoàn thể Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chủ đề công tác gia đình năm 2024 mang tên: “Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng”.

Ngày hội Gia đình Việt Nam tháng 6/2023. (Nguồn: Báo Văn hóa)

Các thông điệp bao gồm: Gia đình hạnh phúc là nền tảng của quốc gia thịnh vượng; Đầu tư cho công tác gia đình là đầu tư cho phát triển bền vững; Gia đình: điểm xuất phát và đích đến của chính sách; Hệ giá trị gia đình là hạt nhân của hệ giá trị quốc gia; Gia đình là nơi nuôi dưỡng, trao truyền các giá trị văn hóa tốt đẹp; Xây dựng nhân cách con người Việt Nam bắt đầu từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực; Hành vi bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật; Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của toàn xã hội.

Về công tác gia đình 2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng nêu các nhiệm vụ cụ thể, như: Tổ chức triển khai, thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và văn bản quy phạm pháp luật về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; Rà soát, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật; văn bản quản lý, điều hành; Triển khai các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác gia đình; Thực hiện kiểm tra liên ngành về công tác gia đình…

Về nhiệm vụ truyền thông và giáo dục, văn bản nêu rõ tiếp tục thực hiện tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình, thực hiện bình đẳng giới trong gia đình, chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em và phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình trên các phương tiện truyền thông đại chúng và internet; Tổ chức các hoạt động truyền thông về giá trị của gia đình nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) với chủ đề “Hạnh phúc cho mọi người”; Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) với chủ đề “Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng”; Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình với chủ đề “Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương”..

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề nghị các bộ, ngành, tổ chức đoàn thể ở trung ương và UBND các tỉnh, thành phố phối hợp, triển khai thực hiện; gửi báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Vụ Gia đình) trước ngày 30/11/2024.

Theo Báo Thế giới & Việt Nam

Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son