Tổng số lượt xem trang

Hôm nay tân Chủ tịch nước tuyên thệ nhậm chức

 

Sau khi được Quốc hội bầu, tân Chủ tịch nước tuyên thệ và phát biểu nhậm chức. Quy trình nhân sự này được Quốc hội thực hiện trong ngày làm việc thứ ba của kỳ họp thứ 7, sáng 22/5.

Đầu phiên làm việc buổi sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn về danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước (nếu có).

Tiếp đến, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước, trước khi tiến hành bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Hôm nay tân Chủ tịch nước tuyên thệ nhậm chức - 1

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước (Ảnh: Hồng Phong).

Khi Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội Dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Sau đó, Chủ tịch nước tiến hành nghi lễ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội.

Theo quy định của Hiến pháp, Chủ tịch nước là người thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và An ninh.

Tại Hội nghị Trung ương 9 (16-18/5), Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 với thống nhất rất cao. Nhân sự được giới thiệu cho vị trí này là Đại tướng Tô Lâm.

Cũng trong sáng nay, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an với ông Tô Lâm.

Quy trình phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an theo đề nghị của Thủ tướng, bắt đầu vào cuối phiên làm việc chiều 21/5.

Sáng nay, Thủ tướng báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn về đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an.

Sau đó Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an bằng hình thức bỏ phiếu kín, trước khi biểu quyết thông qua nghị quyết về việc này.

Cũng trong phiên làm việc buổi sáng, Chủ tịch nước sẽ trình Quốc hội phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Quốc hội phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh theo đề nghị của Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín, trước khi thông qua nghị quyết về việc này.

Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son