Tổng số lượt xem trang

Mẫu sổ hồng, sổ đỏ mới trông như thế nào?

 

Theo dự thảo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng, sổ đỏ), quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) sẽ sử dụng thống nhất một mẫu trong phạm vi cả nước.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hồ sơ địa chính.

Dự thảo nêu rõ, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng, sổ đỏ), quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành theo một mẫu thống nhất và được áp dụng trong phạm vi cả nước đối với mọi loại đất và tài sản khác gắn liền với đất.

Giấy chứng nhận gồm một tờ có 2 trang, in nền hoa văn trống đồng màu hồng cánh sen (được gọi là phôi Giấy chứng nhận), có kích thước 210 x 297 mm; bao gồm các nội dung theo quy định như sau:

Mẫu sổ hồng, sổ đỏ mới trông như thế nào? - 1

Trang 1 của Giấy chứng nhận gồm các nội dung: Quốc hiệu; Quốc huy; Mã QR code; Tên "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất" in màu đỏ;

Mục "1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất"; Mục "2. Thông tin thửa đất"; Mục "3. Thông tin tài sản gắn liền với đất"; Mục "4. Ghi chú"; Mục "5. Sơ đồ thửa đất";

Địa danh, ngày tháng năm ký Giấy chứng nhận và cơ quan ký Giấy chứng nhận tại góc dưới cùng bên phải Trang 1 của Giấy chứng nhận; Nội dung lưu ý đối với người được cấp Giấy chứng nhận.

Mẫu sổ hồng, sổ đỏ mới trông như thế nào? - 2

Trang 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất gồm các nội dung: Mục "6. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận:"; Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận.

Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son