Tổng số lượt xem trang

“Dân làm báo”, “Quan làm báo” là những blog luôn có những nội dung xuyên tạc, kích động, bôi nhọ vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước Việt Nam

Trong giai đoạn hiện nay, Đảng, nhà nước Việt Nam đã và đang tăng cường đẩy mạnh công cuộc xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng của xã hội chủ nghĩa. Nhà nước việt nam luôn đề cao quyền con người, quyền chính trị của mỗi công dân, điều đó được thể hiện trong các văn bản pháp luật của nhà nước, các văn bản nhà nước ta ký kết với các tổ chức quốc tế.

Việc nhà nước ta đảm bảo quyền chính trị của con người là thể hiện những cố gắng và ưu việt của chế độ đã và đang đem lại cho mỗi người dân; quản lý luôn là trách nhiệm và chức năng của mỗi nhà nước trong việc đảm bảo duy trì ổn định xã hội cũng như theo đúng định hướng phát triển của dân tộc đó.

Theo Luật báo chí của nhà nước Việt Nam quy định tại khoản 1 điều 2 về trách nhiệm của cơ quan báo chí cụ thể: “ Các cơ quan báo chí thực hiện quyền tự do báo chí và có trách nhiệm bảo đảm quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí của công dân theo quy định của pháp luật Việt Nam”. Theo đó cơ quan báo chí cần phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong cung cấp các thông tin và thực hiện các chức năng báo chí đảm bảo đưa lại quyền và lợi ích của công dân. Thực hiện các chức năng của báo chí để từ đó có cơ sở cho các cơ quan nhà nước định hướng hoạt động phát triển xã hội theo hướng sâu sát hơn, đảm bảo quyền và lợi ích của nhân dân.
Tuy nhiên, hiện nay các quyền đó đang bị xâm phạm nghiêm trọng khi mà các trang mạng có nhiều biểu hiện lệch chuẩn để xây dựng các nội dung mang tính sai trái. Chưa đề cập đến nội dung của các trang blog thì chúng ta có thể nhận thấy tác giả của những bài viết trên các blog như Quanlambao, Danlambao đều là những cá nhân đang bị xã hội lên án bởi các hoạt động chống đối nhà nước, những người này đều có lợi ích ngược lại lợi ích của nhân dân và được sự chống lưng của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài có thái độ thù địch với đất nước Việt Nam.

Cảnh giác không bao giờ thừa (Ảnh minh họa)
Nội dung các bài viết đưa ra thường là những nội dung mang tính giật gân với những tiêu đề mang tính chống đối sâu sắc, khơi gợi sự tò mò của nhân dân. Hơn nữa, trên các blog này luôn hô hào và kêu gọi quần chúng nhân dân đứng lên chống lại chế độ thực tại bằng cách nhồi nhét những tư tưởng, thuyết lý của tư sản, xã hội dân sự… Ngoài ra, các phương pháp đấu tranh chống nhà nước cũng được tuyên truyền rộng rãi, các cuộc gặp gỡ giữa các đối tượng cũng được đưa ra ngay trên các trang để từ đó thống nhất được các lực lượng chống đối, hướng dẫn cách thức vượt qua sự kiểm soát của nhà nước bởi các tường lửa để tiếp cận các thông tin trên các blog này.
Việc các trang blog này luôn tuyên truyền chống nhà nước đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của nhà nước Việt Nam, đi ngược lại lợi ích của dân tộc, của quần chúng nhân dân.
Vì vậy, chúng ta không thể coi các trang blog này như các trang thông tin khác mà cần vạch rõ đây là các trang blog của các tổ chức, cá nhân thù địch Nhà nước Việt Nam, chống phá Việt Nam. Cần phải lên án mạnh mẽ và tẩy chay các trang blog này.
Nguồn: ST
Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son