Tổng số lượt xem trang

 

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các nhà băng không được để xảy ra tình trạng nhân viên tư vấn bảo hiểm, trái phiếu sai sự thật; nghiêm cấm hành vi bắt khách hàng mua sản phẩm.

Hoạt động của các ngân hàng sẽ được theo dõi chặt 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng vừa có văn bản gửi đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM, trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Các cử tri kiến nghị Chính phủ chỉ đạo và có biện pháp siết chặt các loại hình kinh doanh của ngân hàng, công khai khi tư vấn các sản phẩm cũng như tăng cường công tác thanh, kiểm tra hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng… Những đề xuất trên được nêu trong bối cảnh nhiều khách hàng phản ánh bị nhân viên ngân hàng mập mờ khi bán chéo các sản phẩm.

Trong văn bản trả lời, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng, đại lý bảo hiểm không được tự ý kê khai thông tin cho bên mua bảo hiểm khi chưa có sự đồng ý; nghiêm cấm hành vi bắt buộc khách hàng mua bảo hiểm.

Nhân viên cũng phải giải thích rõ ràng về quyền lợi bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ của bên mua.

Đồng thời, Thống đốc cho biết đã yêu cầu các tổ chức tín dụng quán triệt pháp luật kinh doanh bảo hiểm cho cán bộ tín dụng và cán bộ tham gia hoạt động đại lý bảo hiểm.

"Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi chặt chẽ hoạt động của các tổ chức tín dụng nhằm phát hiện sớm dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro, hành vi vi phạm pháp luật, từ đó có biện pháp phòng ngừa, xử lý phù hợp, góp phần hạn chế rủi ro và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng", văn bản nêu rõ.

Thống đốc: Nghiêm cấm ngân hàng bắt khách mua bảo hiểm, trái phiếu - 1

Ngân hàng Nhà nước nghiêm cấm thông tin sai sự thật về bảo hiểm, trái phiếu (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ngân hàng phải mua trái phiếu doanh nghiệp trong trường hợp nào?

Liên quan đến vấn đề trái phiếu doanh nghiệp được các cử tri quan tâm, cơ quan này đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng chỉ được cung cấp các dịch vụ liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp theo đúng giấy phép cấp và theo đúng quy định của pháp luật có liên quan.

Đồng thời, tổ chức tín dụng được yêu cầu cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cho nhà đầu tư theo phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt, không cung cấp thông tin sai sự thật, dễ hiểu lầm về trái phiếu doanh nghiệp cho nhà đầu tư; không để xảy ra trường hợp nhân viên/đơn vị kinh doanh cung cấp thông tin không đầy đủ, không chính xác, dễ gây hiểu lầm về trái phiếu cho nhà đầu tư để đạt chỉ tiêu kinh doanh.

Nhà điều hành cho biết hoạt động mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp được tính vào dư nợ tín dụng của một khách hàng, một khách hàng và người có liên quan khi xác định giới hạn cấp tín dụng.

Quy định tổ chức tín dụng mua, bán trái phiếu phải có hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ và chỉ được mua trái phiếu khi tổ chức tín dụng có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%; tổ chức tín dụng không được mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong đó có mục đích để cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp, để tăng quy mô vốn hoạt động.

Thống đốc: Nghiêm cấm ngân hàng bắt khách mua bảo hiểm, trái phiếu - 2

Cơ quan quản lý yêu cầu tổ chức tín dụng chỉ được cung cấp dịch vụ liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp theo đúng quy định (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ngân hàng cũng không được mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong đó có mục đích để góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp khác. Ngân hàng không được bán trái phiếu doanh nghiệp cho công ty con của chính tổ chức tín dụng đó.

Ngoài ra, trong vòng 12 tháng sau khi bán trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết, tổ chức tín dụng không được mua trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết mà tổ chức tín dụng đã bán và/hoặc trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết được phát hành cùng lô/cùng đợt phát hành với trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết mà tổ chức tín dụng đã bán...

Doanh nghiệp phát hành trái phiếu có trách nhiệm thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ gốc và lãi trái phiếu cho nhà đầu tư theo các điều khoản, điều kiện của trái phiếu. Đối với trái phiếu chào bán tại thị trường trong nước, trường hợp doanh nghiệp phát hành không thể thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ gốc, lãi trái phiếu bằng đồng Việt Nam theo phương án phát hành đã công bố cho nhà đầu tư theo quy định, doanh nghiệp có thể đàm phán với người sở hữu trái phiếu để thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác.

"Ngân hàng thương mại có trách nhiệm mua lại trái phiếu doanh nghiệp trong trường hợp ngân hàng thương mại thực hiện hoạt động đại lý phát hành và có cam kết, ký hợp đồng với nhà đầu tư về việc mua lại trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành", Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh.

Theo: https://dantri.com.vn/

Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son