Tổng số lượt xem trang

Ý chí độc lập và khát vọng hùng cường

 Dòng chảy thời gian đưa các dấu mốc lịch sử trọng đại của dân tộc hội tụ, thăng hoa trong một giai đoạn tạo nên trường cảm xúc sâu lắng, nguồn cảm hứng mãnh liệt, khơi dậy và thôi thúc khát vọng dân tộc trong trái tim, khối óc của muôn người. Nguồn sức mạnh nội sinh của dân tộc cũng từ đó mà bừng dậy, kết thành sức mạnh thời đại, vững tin, vững bước đưa đất nước vượt qua khó khăn, thử thách, hướng đích phồn vinh, hạnh phúc.

1. Mùa Thu này, đất nước ta kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 02/9. Các hoạt động kỷ niệm gắn với sự khởi động, tăng tốc, về đích… của nhiều chương trình, dự án trọng điểm quốc gia diễn ra trong thời điểm này là những dấu mốc quan trọng, tạo động lực, cảm xúc cho các chương trình, kế hoạch lớn hướng tới những ngày đại lễ của đất nước trong thời gian tới. Trong hai năm 2024-2025, chúng ta có nhiều ngày lễ lớn: kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 02/9, Nam Bộ kháng chiến…

Đi trong sắc màu, âm thanh của mùa Thu lịch sử, càng thấu tỏ hơn những giá trị văn hóa đã ngưng tụ, kết tinh thành bản sắc dân tộc, thành nguyên khí quốc gia. Hàng năm, cứ mỗi độ Thu về, Quảng trường Ba Đình nơi trái tim Thủ đô yêu dấu lại tưng bừng chào đón dòng người từ muôn phương về viếng Bác. Là người Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, từ già tới trẻ, từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng lên miền núi, từ biên giới mờ sương đến trùng khơi hải, ai cũng mong muốn được vào lăng viếng Bác mỗi dịp đặt chân đến Hà Nội. Bác nằm trong lăng, giấc ngủ bình yên! Hơn nửa thế kỷ qua, kể từ ngày 02/9/1969, sau khi Bác về “thế giới người hiền”, nơi Bác yên nghỉ đã hóa vầng mặt trời của thời đại. Ngày Bác ra đi trùng vào ngày kỷ niệm Quốc khánh. Đó là một ngày linh thiêng, ngày tạc vào vào lịch sử dân tộc biểu tượng vĩ đại của ý chí độc lập tự do, ngày ngưng tụ, lan tỏa linh khí quốc gia, bồi đắp tinh thần yêu nước và lòng tự tôn, tự hào dân tộc cho các thế hệ người dân đất Việt.

Mỗi mùa Thu tới là một lần cả dân tộc được bồi đắp nguồn linh khí ấy. Độ lùi của thời gian càng sâu, trang sử dân tộc càng dày thì nguồn linh khí ấy càng hiển linh hội tụ. Bác ra đi để lại cho dân tộc và muôn đời con cháu một di sản đồ sộ về văn hóa, tư tưởng với nội dung cốt lõi đã trở thành chân lý của mọi thời đại, đó là “Không có gì quý hơn độc lập tự do”.

Ngày nay, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành kim chỉ nam và nguồn sức mạnh nội sinh cho mọi hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Ý chí độc lập tự do trong tư tưởng Hồ Chí Minh đã được cụ thể hóa vào đường lối, chủ trương của Đảng, dẫn dắt đất nước vững bước trên con đường hội nhập quốc tế, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Dòng chảy thời gian đưa các dấu mốc lịch sử trọng đại của dân tộc hội tụ, thăng hoa trong một giai đoạn tạo nên trường cảm xúc sâu lắng, nguồn cảm hứng mãnh liệt, khơi dậy và thôi thúc khát vọng dân tộc trong trái tim, khối óc của muôn người. Nguồn sức mạnh nội sinh của dân tộc cũng từ đó mà bừng dậy, kết thành sức mạnh thời đại, vững tin, vững bước đưa đất nước vượt qua khó khăn, thử thách, hướng đích phồn vinh, hạnh phúc.

2. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. Thực hiện lời dạy của Người, chúng ta thêm thấu tỏ độc lập dân tộc chính là mục tiêu, là điều kiện, là môi trường để Đảng làm tròn bổn phận, sứ mệnh lãnh đạo đất nước. Mục tiêu trọng tâm của sứ mệnh vẻ vang ấy chính là làm sao để đất nước giữ vững độc lập, Nhân dân được hưởng hạnh phúc, tự do.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cách mạng Tháng Tám đã lật đổ nền quân chủ mấy mươi thế kỷ, đã đánh tan xiềng xích thực dân gần 100 năm, đã đưa chính quyền lại cho Nhân dân, đã xây nền tảng cho nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc. Đó là một cuộc thay đổi cực kỳ to lớn trong lịch sử của nước ta”. (TríchHồ Chí Minh, Toàn tập, t.7, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự Thật, Hà Nội, 2011)

Kể từ ngày 02/9/1945, đất nước ta, dân tộc ta chính thức tuyên bố với thế giới là một quốc gia có tự do, độc lập. Ròng rã 30 năm trường kỳ kháng chiến đánh đuổi thực dân, đế quốc, trải qua muôn vàn hi sinh, gian khổ với tinh thần, ý chí “Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được tự do, độc lập”, đến mùa Xuân năm 1975 nước nhà mới thống nhất, non sông mới liền một dải. Rồi lại ròng rã hơn một thập niên chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia, đến cuối những năm 80 của thế kỷ 20, dân tộc ta mới thực sự có hòa bình, Nhân dân ta mới thực sự được hưởng cuộc sống không có tiếng súng chiến tranh.

Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo 37 năm qua đã từng bước đưa đất nước khắc phục hậu quả tàn khốc của chiến tranh, vượt qua đói nghèo, lạc hậu, phát triển theo mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đến nay, chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào để nói rằng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như hiện nay”. Từ ý chí độc lập tự do cho dân tộc đến khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, có thể sánh vai với các cường quốc năm châu theo tư tưởng của Bác là cuộc hành trình kiên trì, bền bỉ của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ: “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Đặt trong mối quan hệ đa phương, đa chiều, đa dạng… của tình hình thế giới và quan hệ quốc tế hiện nay, chúng ta nhận rõ qui luật phát triển của thời đại, thời cơ, vận hội, thách thức, khó khăn… luôn tồn tại đan xen. Với phương châm “Chọn chính nghĩa, không chọn bên”, Việt Nam kiên định đường lối độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội để đưa đất nước hội nhập sâu rộng vào môi trường quốc tế. Trường chính nghĩa được thể hiện Việt Nam mong muốn làm bạn với tất cả các quốc gia, vùng lãnh thổ trên cơ sở đôi bên cùng có lợi, đôi bên cùng chiến thắng, tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

Thành tựu của công cuộc đổi mới để lại cho chúng ta nhiều bài học kinh nghiệm bổ ích, cả trong lãnh đạo, điều hành đất nước và giải quyết các mối quan hệ quốc tế, đặc biệt là với các nước lớn và các quốc gia láng giềng. Khát vọng về một nước Việt Nam hùng cường để Nhân dân được hưởng cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc là sự tiếp nối, kế thừa, phát huy thành quả cách mạng của ý chí độc lập, tự do. Chúng ta đã, đang đi đúng hướng và sẽ tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội để có chiến lược, sách lược đúng đắn, phù hợp trong từng giai đoạn, từng hoàn cảnh cụ thể.

“Từ một đất nước không có tên trên bản đồ thế giới, đến hôm nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 192 quốc gia; đã vươn lên, trở thành một nền kinh tế năng động hàng đầu ở châu Á – Thái Bình Dương, một mắt xích quan trọng trong nhiều liên kết kinh tế, hiệp định thương mại tự do, chuỗi sản xuất khu vực và toàn cầu. Việt Nam là đất nước của hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, là điểm đến tươi đẹp, an toàn, thân thiện, giàu lòng mến khách.” (Trích bài phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Chương trình kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hà Nội, ngày 31/8/2023)

78 mùa Thu đi qua, những thành quả cách mạng và cả những sai lầm, mất mát, thách thức đã đúc kết thành những bài học lịch sử vô giá, giúp nước ta vững tin, vững bước vào con đường Bác Hồ đã chọn. Lịch sử đã chứng minh, đó là con đường duy nhất đúng đối với cách mạng Việt Nam.

Ôn lại truyền thống vẻ vang, hào hùng của dân tộc để thêm một lần chúng ta củng cố vững chắc niềm tin, ý chí độc lập tự do và khát vọng dân tộc hùng cường. Niềm tin ấy là nhân tố cốt lõi để mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi công dân nước Việt góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, vững bước đưa dân tộc hướng đích hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.■

Tạp chí Nhân quyền Việt Nam tháng 8/2023

Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son