Tổng số lượt xem trang

Đại hội XIII thông qua Quy chế bầu cử, bầu Đoàn Chủ tịch

 Các đại biểu dự Đại hội Đảng XIII họp phiên trù bị sáng 25/1. Đại hội sẽ thông qua quy chế làm việc, quy chế bầu cử, chương trình làm việc và bầu Đoàn chủ tịch.

dai hoi xiii hop phien tru bi anh 1
Sáng 25/1, Đại hội Đảng lần thứ XIII họp phiên trù bị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với mục đích hoàn tất công tác chuẩn bị cần thiết cho phiên khai mạc sẽ diễn ra sáng 26/1.

Sáng nay, 25-1, ngày làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIII). Đầu giờ sáng, các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó, các đại biểu sẽ họp phiên trù bị tại hội trường lớn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

dai hoi xiii hop phien tru bi anh 2
Tham dự Đại hội có hơn 1.500 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên trong cả nước. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiến vào hội trường phiên trù bị.
dai hoi xiii hop phien tru bi anh 3
Đại hội diễn ra từ ngày 25/1 đến 2/2 với phương châm: “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”.

Đại hội tiến hành thông qua chương trình phiên họp trù bị, thông qua Quy chế làm việc, Chương trình làm việc, Quy chế bầu cử Đại hội XIII và Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. Cũng tại phiên trù bị, các đại biểu tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

dai hoi xiii hop phien tru bi anh 4
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và một số Ủy viên Bộ Chính trị trước khi bước vào phiên họp trù bị.
dai hoi xiii hop phien tru bi anh 5
Đây là đại hội có số lượng đại biểu tham dự đông nhất trong 13 kỳ Đại hội của Đảng. Đoàn đại biểu TP Hà Nội tiến vào phòng họp phiên trù bị.

Sau phiên trù bị, các đại biểu sinh hoạt tại đoàn nghiên cứu các tài liệu đại hội, gồm báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện Đại hội XIII, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương khóa XII…

dai hoi xiii hop phien tru bi anh 6
Trong phiên trù bị, Đại hội sẽ thông qua quy chế làm việc, bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình làm việc.
dai hoi xiii hop phien tru bi anh 7
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Đây là Đại hội thường kỳ, 5 năm tổ chức một lần, là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước.

dai hoi xiii hop phien tru bi anh 8
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
dai hoi xiii hop phien tru bi anh 9
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
dai hoi xiii hop phien tru bi anh 10
Trong phiên trù bị, Đại hội cũng thông qua Quy chế bầu cử và Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Đại hội XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25-1 đến ngày 2-2-2021. Đại hội được tiến hành với phương châm: “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, với sự tham dự của 1.587 đại biểu, đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên trong cả nước, tăng gần 80 đại biểu so với Đại hội XII, đông nhất trong 13 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc.

Trong đó có 1.381 đại biểu chính thức do đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025 bầu; 15 đại biểu ngoài nước được Bộ Chính trị chỉ định và 191 đại biểu đương nhiên là các Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Về giới tính, có 222 đại biểu nữ (chiếm 13,99%); về dân tộc, có 175 đại biểu là dân tộc thiểu số (chiếm 11,03%).

Về độ tuổi, có 57 đại biểu dưới 40 tuổi (chiếm 3,59%), 3 đại biểu trên 70 tuổi, độ tuổi trung bình của đại biểu dự Đại hội là 52,2 tuổi, đại biểu cao tuổi nhất là 76 tuổi, đại biểu thấp tuổi nhất là 33 tuổi.

Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ có 1.067 đại biểu có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ (chiếm 67,32%), 71 đại biểu là giáo sư, phó giáo sư (chiếm 4,47%); về trình độ lý luận chính trị, có 1.579 đại biểu có trình độ cử nhân, cao cấp (chiếm tỷ lệ 99,49%).

Đại hội XIII của Đảng có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhìn lại 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011-2020, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới; đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Đại hội XIII là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược cho tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn….

dai hoi xiii hop phien tru bi anh 11
Báo cáo thẩm tra tư cách Đại biểu được trình bày bởi Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính.
dai hoi xiii hop phien tru bi anh 12
Sau đó, các đại biểu sau đó sinh hoạt tại đoàn, nghiên cứu các tài liệu Đại hội, gồm báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện Đại hội XIII, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương khóa XII…
dai hoi xiii hop phien tru bi anh 13
Đại hội Đảng XIII sẽ chính thức khai mạc vào sáng 26/1. Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch, toàn bộ các đại biểu tham dự Đại hội và khách mời được bố trí ăn, nghỉ theo đoàn, tập trung trong suốt quá trình diễn ra Đại hội tại các khách sạn, nhà khách gần địa điểm tổ chức hội nghị. Đại biểu không ăn, nghỉ ở bên ngoài hoặc nhà riêng, trừ một số trường hợp có quy định riêng.

Các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng bao gồm: Báo cáo chính trị là báo cáo trung tâm, cùng với các báo cáo chuyên đề là Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đáng chú ý, Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, giữa hai kỳ Đại hội.

Phó Trưởng Ban tổ chức Trung ương Mai Văn Chính cho biết theo phương án của Trung ương thông qua trình Đại hội, Ban Chấp hành khóa XIII sẽ có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Tuy nhiên, con số chính thức phải được Đại hội bầu.

Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son