Tổng số lượt xem trang

Công dân bị thu hồi sổ hộ khẩu giấy trong trường hợp nào?

 

Mới đây, dư luận và báo chí nói nhiều về việc thu hồi sổ hộ khẩu giấy, việc này tôi chưa rõ thông tin cụ thể. Tôi muốn hỏi một số nội dung về vấn đề này như sau:

- Việc thu hồi sổ hộ khẩu giấy đã có chủ trương chưa và nếu có thì khi nào đi vào thực hiện chính thức?

- Việc thu hồi sổ hộ khẩu được áp dụng với tất cả các hộ gia đình hay tùy từng trường hợp?

- Khi sổ hộ khẩu bị thu hồi thì người dân căn cứ vào đâu để xác nhận thông tin cư trú khi giao dịch hành chính?

Công dân bị thu hồi sổ hộ khẩu giấy trong trường hợp nào? - 1

Trả lời:

Theo Bộ Công an, quy định tại Điều 38 Luật Cư trú nêu rõ: "Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký, khai báo về cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật này và không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú."

Việc thu hồi sổ hộ khẩu được thực hiện từ ngày 01/7/2021 khi Luật Cư trú có hiệu lực thi hành. Công dân bị thu hồi sổ hộ khẩu khi thực hiện các thủ tục: (1) đăng ký thường trú, (2) điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, (3) tách hộ, (4) xóa đăng ký thường trú. Việc hộ gia đình hay thành viên trong hộ thực hiện một trong các thủ tục hành chính này đều làm thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, dẫn đến thông tin trong sổ hộ khẩu khác thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, vì vậy, tất cả các trường hợp đều phải thu hồi sổ hộ khẩu.

Theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú thì sau khi bị thu hồi sổ hộ khẩu, công dân yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú có thể trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của công dân để đề nghị cấp xác nhận thông tin về cư trú hoặc gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú. Nội dung xác nhận thông tin về cư trú bao gồm thời gian, địa điểm, hình thức đăng ký cư trú.

7 phương thức thay thế sổ hộ khẩu

Ngày 8/9, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an), cho biết, đơn vị vừa có văn bản gửi các bộ ngành, địa phương đề nghị phối hợp thực hiện một số nội dung Luật Cư trú năm 2020. Cũng trong văn bản, C06 hướng dẫn các bộ ngành bảy phương thức sử dụng thông tin công dân thay việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Thứ nhất, các cơ quan nhà nước có thể sử dụng thẻ CCCD gắn chip là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú của công dân. Khi công dân xuất trình thẻ CCCD theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thì không được yêu cầu công dân xuất trình thêm giấy tờ khác chứng nhận các thông tin về CCCD.

Thứ hai, các cơ quan có thể sử dụng thiết bị đọc mã QRCode trên thẻ CCCD có gắn chip. Các thông tin gồm số CCCD, số CMND 9 số, họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi thường trú…

Thứ ba, các cơ quan có thể sử dụng thiết bị đọc chip trên thẻ CCCD có gắn chip để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự. Hiện nay Công an cấp huyện đã được trang bị và đang sử dụng loại thiết bị này.

Thứ tư, người dân có thể tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để sử dụng khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.

Thứ năm, người dân cũng có thể sử dụng ứng dụng VNeID hiển thị các thông tin trên thiết bị điện tử để phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.

Thứ sáu, người dân được sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú để yêu cầu các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính. Để có giấy này, công dân trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú để đề nghị cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua dịch vụ công trực tuyến khi cần thiết.

Thứ bảy, các cơ quan nhà nước cũng như người dân sử dụng thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết các thủ tục hành chính.

Minh Triết

Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son