Tổng số lượt xem trang

Bà Trương Thị Mai giữ chức Thường trực Ban Bí thư

Bộ Chính trị phân công bà Trương Thị Mai giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Ngày 6/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp để xem xét về công tác cán bộ.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định cho bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư (Ảnh: Trí Dũng -TTXVN). Bộ Chính trị quyết định ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Thường trực Ban Bí thư khóa XIII thôi giữ chức Thường trực Ban Bí thư. Đồng thời, Bộ Chính trị phân công bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Bộ Chính trị quyết định ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Thường trực Ban Bí thư khóa XIII thôi giữ chức Thường trực Ban Bí thư. Đồng thời, Bộ Chính trị phân công bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Bà Trương Thị Mai, sinh ngày 23/01/1958 ở xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng X,XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội các khóa X, XI, XII, XIII, XIV, XV. Từ tháng 8/1994 - 2002 bà làm Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Từ tháng 3/1998 - 2/2003, bà làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Từ năm 2002 - 2007, bà giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XI. Từ tháng 4/2006 - 1/2016, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI. Từ tháng 8/2007 - 2/2016, bà làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XII, XIII. Tháng 1/2016, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bà được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị. Tháng 2/2016, bà được Bộ Chính trị quyết định phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng; giữ chức vụ Trưởng ban Dân vận Trung ương. Tháng 1/2021, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bà được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bà được bầu vào Bộ Chính trị. Tháng 4/2021, bà được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng; giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Tháng 6/2021, bà được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XV.
Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son