Tổng số lượt xem trang

HƯỚNG DẪN CÔNG DÂN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ TRỰC TUYẾN

 Đăng ký tạm trú là nghĩa vụ cũng như quyền lợi của mỗi công dân, và càng quan trọng hơn đối với những công dân có nhu cầu học tập, làm việc phải thường di chuyển đến sinh sống ở khu vực khác nhau. Ngày nay, với Cổng dịch vụ công quốc gia, công dân đã có thể đăng ký tạm trú Online rất tiện lợi và nhanh chóng. Để công dân có thể đăng ký tạm trú trực tuyến dễ dàng hơn, Phòng CSHC về TTXH hướng dẫn công dân cách thức nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an như sau:

Khi người dân có nhu cầu nộp hồ sơ thủ tục đăng ký tạm trú, cần đăng nhập tài khoản vào cổng dịch vụ công Bộ Công an qua địa chỉ: https://dichvucong.bocongan.gov.vn/
Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son