Tổng số lượt xem trang

Đề xuất trừ điểm giấy phép lái xe người vi phạm giao thông

 

Bộ Công an đang đề xuất Chính phủ báo cáo Quốc hội Nghị quyết thí điểm về trừ điểm giấy phép lái xe đối với người vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông.

Đây là một trong những nội dung trong trình dự án Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ gửi Quốc hội, do Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, thay mặt Chính phủ, ký.

Dự án luật này được tách từ Luật Giao thông đường bộ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV (10/2020). Khi ấy, do còn nhiều ý kiến khác nhau, đặc biệt liên quan đến việc phân công nhiệm vụ quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, Quốc hội đã đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện.

Bộ GTVT tiếp tục quản lý về đào tạo, sát hạch và cấp GPLX

Giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội từ kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, liên quan tới quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, Chính phủ cho biết có 2 nhóm ý kiến.

Đề xuất trừ điểm giấy phép lái xe người vi phạm giao thông - 1

Bộ GTVT chịu trách nhiệm về công tác quản lý, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe (Ảnh minh họa: Việt Hưng).

Nhóm ý kiến thứ nhất đồng ý chuyển giao cho Bộ Công an quản lý để tập trung, thống nhất, phù hợp với chức năng quản lý trật tự, an toàn xã hội. Nhóm ý kiến này cũng đề nghị có lộ trình chuyển đổi, áp dụng cho phù hợp với thực tế; xã hội hóa việc đào tạo lái xe cho các cơ sở đủ điều kiện.

Nhóm ý kiến thứ hai đề nghị tiếp tục giao Bộ GTVT quản lý vì đang thực hiện ổn định.

Tại dự thảo luật trình Quốc hội khóa XIV, Chính phủ thống nhất quy định giao Bộ Công an chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe.

Theo lý giải, điều này xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và là đòi hỏi khách quan để phù hợp với chức năng quản lý con người về trật tự, an toàn xã hội; đồng thời gắn trách nhiệm chính của Bộ Công an trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Tuy nhiên, sau khi tiếp thu các ý kiến, Chính phủ đã chỉ đạo cơ quan soạn thảo là Bộ Công an, chỉnh lý dự thảo luật theo hướng chỉ quy định nội dung chính sách về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và những vấn đề mang tính nguyên tắc về quản lý Nhà nước đối với công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, không quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Bộ tại dự thảo luật.

"Tại Nghị quyết số 37 ngày 16/3/2022, Chính phủ thống nhất chưa thay đổi cơ quan quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe", Tờ trình của Chính phủ nêu rõ.

Chính phủ cũng chỉ đạo cơ quan soạn thảo tiếp thu và quy định rõ Bộ GTVT chịu trách nhiệm về công tác quản lý, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Cùng với dự án luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Chính phủ cũng sẽ trình dự án Luật Đường bộ do Bộ Giao thông vận tải chủ trì soạn thảo. Đây là phần còn lại của Luật Giao thông đường bộ sau khi tách nội dung về trật tự an toàn giao thông đường bộ thành luật riêng.

Đề xuất thí điểm trừ điểm giấy phép lái xe với người vi phạm giao thông

Về những nội dung cụ thể trong dự thảo Luật, Chính phủ cho biết so với dự thảo Luật trình Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ 10, dự thảo hiện tại không quy định về hình thức cấp biển số ô tô thông qua đấu giá, do liên quan đến các quy định về quyền sở hữu tài sản của người dân.

Thay vào đó, Bộ Công an đã báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 73 về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô, thi hành từ ngày 1/7 và được thực hiện trong 3 năm.

Về trừ điểm của giấy phép lái xe, dự thảo Luật trình Quốc hội khóa XIV xác định đây là biện pháp quản lý hành chính Nhà nước. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý của nhiều chuyên gia, nhà khoa học và tham khảo kinh nghiệm quốc tế, Chính phủ cho rằng đây là một hình thức xử lý vi phạm hành chính. Vì thế, cần sửa đổi, bổ sung trong Luật Xử lý vi phạm hành chính thay vì quy định trong dự thảo luật này.

Cũng theo Chính phủ, Bộ Công an đang đề xuất Chính phủ báo cáo Quốc hội Nghị quyết thí điểm về trừ điểm giấy phép lái xe đối với người vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông.  

Về thời điểm trình Quốc hội cho ý kiến và xem xét thông qua, cơ quan thẩm tra là Ủy ban Quốc phòng - An ninh đề nghị đưa vào chương trình năm 2024, cho ý kiến tại kỳ họp 7 (tháng 5/2024) thông qua tại kỳ họp 8 (tháng 10/2024).

Song Chính phủ cho rằng thời gian chuẩn bị 2 dự án luật này đã kỹ lưỡng, trải qua nhiều lần lấy ý kiến, thẩm định, thẩm tra và do tính chất cấp bách của nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đề nghị trình Quốc hội khóa XV cho ý kiến đồng thời 2 dự án luật tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5) và xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10)

Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son