Tổng số lượt xem trang

Thị xã Nghi Sơn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị

 Ngày 14-7, Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Chỉ đạo 35 thị xã Nghi Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thị xã Nghi Sơn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trịToàn cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Nguyễn Ngọc Túy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, thành viên Ban Chỉ đạo 35 thị xã; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường và hiệu trưởng các nhà trường trên địa bàn.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, cấp ủy, chính quyền thị xã Nghi Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay trên toàn thị xã có 105 trường công lập ở 3 cấp: mầm non, tiểu học và THCS, có 1 Trung tâm GDNN - GDTX, 1 trường cao đẳng nghề và 31 trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) xã, phường và 38 lớp mầm non tư thục độc lập, giảm 6 trường so với năm 2014.

Trong 10 năm qua, tổng kinh phí đầu tư từ ngân sách thị xã cho giáo dục giai đoạn 2013 - 2023 là hơn 1.035 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí trên đã thực hiện đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học, đến nay đã có 74/105 trường công lập đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 70,47%; tăng 26 trường so với năm 2018 và tăng 43 trường so với năm 2013. Tính đến năm học 2022 - 2023, thị xã có 3.177 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo (100%).

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Chỉ đạo 35 thị xã đã lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình, giải quyết các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, nhất là liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng.

Chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị xây dựng lực lượng tuyên truyền, đấu tranh, phản bác; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội thị xã, đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở; thành lập, vận hành các trang web, blog, fanpage facebook, phân công thành viên viết tin, bài tuyên truyền, đấu tranh phản bác trên mạng xã hội, tăng cường thông tin, tuyên truyền, đẩy mạnh các phòng trào thi đua yêu nước, với phương châm “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, nâng cao chất lượng chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” phát hàng tuần trên hệ thống đài truyền thanh thị xã.

Ban Chỉ đạo 35 thị xã đã phối hợp với các ngành Quân sự, Công an, các đồn Biên phòng trên địa bàn, lực lượng cộng tác viên dư luận xã hội, đoàn viên, thanh niên, giáo viên… ngăn chặn có hiệu quả, vô hiệu hóa các trang facebook, website, blog, diễn đàn trực tuyến đăng tải những quan điểm sai trái, thù địch, cũng như các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Trong 5 năm, đã xác minh 27 vụ, 33 đối tượng, trong đó xử lý 20 đối tượng; đã tác động gỡ bỏ 312 bài viết, cam kết không tái phạm đối với các bài viết nhạy cảm, phức tạp, chưa được kiểm chứng.

Thị xã Nghi Sơn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trịĐồng chí Nguyễn Ngọc Túy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Túy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biểu dương những thành tích, kết quả thị xã Nghi Sơn đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW; đồng thời đề nghị thị xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp cụ thể thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

Thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thị xã Nghi Sơn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trịLãnh đạo thị xã Nghi Sơn trao Giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã cho các tập thể có thành tích xuất sắc sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tại hội nghị, 8 tập thể và 8 cá nhân đã được Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, giai đoạn 2013-2023.

Thị xã Nghi Sơn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trịLãnh đạo thị xã Nghi Sơn trao Giấy khen của Ban Thường vụ Thị ủy cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị.

5 tập thể và 6 cá nhân được Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII, giai đoạn 2018-2023.

Bài tiếp theo
« Prev Post
Bài trước
Next Post »

Nghi son